Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Rådet för personer med funktionsnedsättning

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen från och med 2019

Mötesprotokollen 2018

Mötesprotokollen 2017

Tilläggsuppgifter

Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, tillgänglighetskoordinatoren Elisabeth Hästbacka
tel. 040 095 6221
e-post: elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Tilläggsuppgifter

Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren, tillgänglighetskoordinatoren Elisabeth Hästbacka
tel. 040 095 6221
e-post: elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträder

kl. 16.00, vid Styrelsegården, Rådhusgatan 33 A