Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Rådet för personer med funktionsnedsättning

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Mötesprotokollen 2017

Andra mötesprotokollen

Om du inte hittar något protokoll för Rådet för personer med funktionsnedsättning, vänligen kontakta protokollförare Elisabeth Hästbacka

protokollförare, tillgänglighetskoordinator Elisabeth Hästbacka
tel. 040 095 6221
e-post: elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Andra mötesprotokollen

Om du inte hittar något protokoll för Rådet för personer med funktionsnedsättning, vänligen kontakta protokollförare Elisabeth Hästbacka

protokollförare, tillgänglighetskoordinator Elisabeth Hästbacka
tel. 040 095 6221
e-post: elisabeth.hastbacka@vaasa.fi

Rådet för personer med funktionsnedsättning sammanträder

kl. 16.00, vid Styrelsegården, Rådhusgatan 33 A