Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Mötesprotokollen för Sundoms områdeskommitté

Kommitténs mötesprotokoll från de två senaste åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2021

21.4.
1.2
18.1

Sundom områdeskommitté Verksamhetsberättelse 2020

Mötesprotokollen 2020

16.12
7.12
17.9
5.3

bilaga 1, Sundom områdeskommitté, verksamhetsberättelse 2019
bilaga 2, rapport, Aktion Österbotten
bilaga 3, Utlåtande gällande detaljiplanen och tomtindelning

Mötesprotokollen 2019

23.10
28.8
25.6
8.4
18.2 verksamhetsberättelsen 2018

Områdeskommitténs sammanträden

 • I Vasa stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om sammanträdesförfarandet.
  Områdeskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av vice ordföranden eller sekreteraren.
  Sammanträdeskallelsen sänds till ledamöterna senast fyra (4) dagar före sammanträdet.
  I samband med kallelsen sänds sammanträdets föredragningslista till ledamöterna, i vilken ska ingå en redogörelse för de ärenden som ska behandlas.
  Områdeskommittén kan behandla också ett sådant ärende som inte har antecknats på föredragningslistan, om ärendet är brådskande eller om detta överenskoms gemensamt.
  Ärendena föredras vid sammanträdet av ordföranden eller på förslag av denna av sekreteraren eller någon av ledamöterna.

Tilläggsuppgifter

 • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen
  ordförandne Marit Nilsson-Väre
  tel. 050 371 5515
  e-post: marit.nilsson-vare@hanken.fi

 

Områdeskommitténs sammanträden

 • I Vasa stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om sammanträdesförfarandet.
  Områdeskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av vice ordföranden eller sekreteraren.
  Sammanträdeskallelsen sänds till ledamöterna senast fyra (4) dagar före sammanträdet.
  I samband med kallelsen sänds sammanträdets föredragningslista till ledamöterna, i vilken ska ingå en redogörelse för de ärenden som ska behandlas.
  Områdeskommittén kan behandla också ett sådant ärende som inte har antecknats på föredragningslistan, om ärendet är brådskande eller om detta överenskoms gemensamt.
  Ärendena föredras vid sammanträdet av ordföranden eller på förslag av denna av sekreteraren eller någon av ledamöterna.

Tilläggsuppgifter

 • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen
  ordförandne Marit Nilsson-Väre
  tel. 050 371 5515
  e-post: marit.nilsson-vare@hanken.fi

 

Sundoms områdeskommitté sammanträder

kl. 18, i Sundom Lärcenter, adress Sundomvägen 13.