Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Sundoms områdeskommitté

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Områdeskommitténs sammanträden

 • I Vasa stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om sammanträdesförfarandet.
 • Områdeskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av vice ordföranden eller sekreteraren.
 • Sammanträdeskallelsen sänds till ledamöterna senast fyra (4) dagar före sammanträdet.
 • I samband med kallelsen sänds sammanträdets föredragningslista till ledamöterna, i vilken ska ingå en redogörelse för de ärenden som ska behandlas.
 • Områdeskommittén kan behandla också ett sådant ärende som inte har antecknats på föredragningslistan, om ärendet är brådskande eller om detta överenskoms gemensamt.
 • Ärendena föredras vid sammanträdet av ordföranden eller på förslag av denna av sekreteraren eller någon av ledamöterna.

Andra protokoll

 • Om du inte hittar något områdeskommittéts protokoll, kontakta protokollförare Jonna Lindqvistiin

 

Områdeskommitténs sammanträden

 • I Vasa stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om sammanträdesförfarandet.
 • Områdeskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av vice ordföranden eller sekreteraren.
 • Sammanträdeskallelsen sänds till ledamöterna senast fyra (4) dagar före sammanträdet.
 • I samband med kallelsen sänds sammanträdets föredragningslista till ledamöterna, i vilken ska ingå en redogörelse för de ärenden som ska behandlas.
 • Områdeskommittén kan behandla också ett sådant ärende som inte har antecknats på föredragningslistan, om ärendet är brådskande eller om detta överenskoms gemensamt.
 • Ärendena föredras vid sammanträdet av ordföranden eller på förslag av denna av sekreteraren eller någon av ledamöterna.

Andra protokoll

 • Om du inte hittar något områdeskommittéts protokoll, kontakta protokollförare Jonna Lindqvistiin

 

Sundoms områdeskommitté sammanträder

på måndagar kl. 18, vid Sundom Lärcenter, Sundomvägen 13