Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Sundoms områdeskommitté

Kommitténs mötesprotokoll från de två senaste åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2020

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Områdeskommitténs sammanträden

 • I Vasa stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om sammanträdesförfarandet.
  Områdeskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av vice ordföranden eller sekreteraren.
  Sammanträdeskallelsen sänds till ledamöterna senast fyra (4) dagar före sammanträdet.
  I samband med kallelsen sänds sammanträdets föredragningslista till ledamöterna, i vilken ska ingå en redogörelse för de ärenden som ska behandlas.
  Områdeskommittén kan behandla också ett sådant ärende som inte har antecknats på föredragningslistan, om ärendet är brådskande eller om detta överenskoms gemensamt.
  Ärendena föredras vid sammanträdet av ordföranden eller på förslag av denna av sekreteraren eller någon av ledamöterna.

Tilläggsuppgifter

 • Om du inte hittar något kommitténs mötesprotokoll, vänligen kontakta
  protokollföraren Jonna Lindqvist

 

Områdeskommitténs sammanträden

 • I Vasa stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om sammanträdesförfarandet.
  Områdeskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av vice ordföranden eller sekreteraren.
  Sammanträdeskallelsen sänds till ledamöterna senast fyra (4) dagar före sammanträdet.
  I samband med kallelsen sänds sammanträdets föredragningslista till ledamöterna, i vilken ska ingå en redogörelse för de ärenden som ska behandlas.
  Områdeskommittén kan behandla också ett sådant ärende som inte har antecknats på föredragningslistan, om ärendet är brådskande eller om detta överenskoms gemensamt.
  Ärendena föredras vid sammanträdet av ordföranden eller på förslag av denna av sekreteraren eller någon av ledamöterna.

Tilläggsuppgifter

 • Om du inte hittar något kommitténs mötesprotokoll, vänligen kontakta
  protokollföraren Jonna Lindqvist

 

Sundoms områdeskommitté sammanträder

måndagar kl. 18, i Sundom Lärcenter, adress Sundomvägen 13.