Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Sundoms områdeskommitté

Kommitténs mötesprotokoll från de två senaste åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2024

6.5.
1.2.

Verksamhetsberättelse 2023

Mötesprotokollen 2023

19.9.
7.6
15.2
12.1

Trafiksäkerhetsplans rapport
Verksamhetsberättelse 2022

Mötesprotokollen 2022

15.11 + bilagor
25.8 + bilagor
23.5
7.4
16.2

Områdeskommitténs sammanträden

 • I Vasa stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om sammanträdesförfarandet.
  Områdeskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av vice ordföranden eller sekreteraren.
  Sammanträdeskallelsen sänds till ledamöterna senast fyra (4) dagar före sammanträdet.
  I samband med kallelsen sänds sammanträdets föredragningslista till ledamöterna, i vilken ska ingå en redogörelse för de ärenden som ska behandlas.
  Områdeskommittén kan behandla också ett sådant ärende som inte har antecknats på föredragningslistan, om ärendet är brådskande eller om detta överenskoms gemensamt.
  Ärendena föredras vid sammanträdet av ordföranden eller på förslag av denna av sekreteraren eller någon av ledamöterna.

Tilläggsuppgifter

 • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen
  ordförandne Marit Nilsson-Väre
  tel. 050 371 5515
  e-post marit.nilsson-vare@hanken.fi

 

Områdeskommitténs sammanträden

 • I Vasa stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om sammanträdesförfarandet.
  Områdeskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av vice ordföranden eller sekreteraren.
  Sammanträdeskallelsen sänds till ledamöterna senast fyra (4) dagar före sammanträdet.
  I samband med kallelsen sänds sammanträdets föredragningslista till ledamöterna, i vilken ska ingå en redogörelse för de ärenden som ska behandlas.
  Områdeskommittén kan behandla också ett sådant ärende som inte har antecknats på föredragningslistan, om ärendet är brådskande eller om detta överenskoms gemensamt.
  Ärendena föredras vid sammanträdet av ordföranden eller på förslag av denna av sekreteraren eller någon av ledamöterna.

Tilläggsuppgifter

 • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen
  ordförandne Marit Nilsson-Väre
  tel. 050 371 5515
  e-post marit.nilsson-vare@hanken.fi

 

Sundoms områdeskommitté sammanträder

kl. 18, i Sundom Lärcenter, adress Sundomvägen 13.