Förbigå menyn

Ägarstyrning

Serviceområdet ägarstyrning har i uppgift att:

  • sörja för stadskoncernens koncernstyrning enligt de godkända målen
  • sörja för planering och verkställande av ärenden som beror på bolagiseringar och strukturförändringar
  • sörja för koncernens finansiella planering och placeringsverksamhet
  • styra och bedöma den interna kontrollens och riskhanteringens samt koncernövervakningens tillstånd
  • styra upphandlingsverksamheten, utveckla upphandlingsberedskapen och förenhetligandet av upphandlingskulturen i stadens organisation samt utveckla och styra den regionala upphandlingsringen
  • sköta avtalshanteringen och styrningen av avtalsövervakningen i stadens organisationer
  • koordinera och se till ordnandet av mat-, rengörings- och transportservicen som produceras i bolagsform samt materialförvaltning åt stadens enheter.

 

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt