Förbigå menyn

Vasa stads revisionsnämds utvärderingberättelse 2021

Revisionsnämnden lämnar för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse. I utvärderingsberättelsen framläggs de av revisionsnämnden i utvärderingsplanen fastslagna utvärderingarna och deras resultat.