Förbigå menyn

Kulturkompisverksamhet

Kulturkompisarna är frivilliga kamrathandledare som är förtrogna med kulturutbudet och utbildade av Vasa stads kulturtjänster, och vem som helst kan be dem komma med som sällskap till olika kulturobjekt. Kompisarna kommer med på museer, konstutställningar, teater- och musikföreställningar, bibliotek eller andra ställen i näromgivningen.

Kulturkompisverksamheten är avsedd för alla kulturintresserade som vill bekanta sig närmare med Vasa stads kulturutbud. En kulturkompis kan vara antingen kompis till en enskild person (samt en eventuell assistent) eller bistå en liten grupp, och om det behövs kan kompisen också komma och avhämta personen hemifrån.

Kulturkompiskurserna ordnas i samarbete med Finlands Röda Kors och medborgarinstitutet Alma.

Frivillig som kulturkompis?

För kulturkompisverksamheten och utbildningen svarar FRK:s finska avdelning i Vasa, Vasa stads kulturtjänster samt medborgarinstitutet Alma. Man behöver inte förbinda sig för en lång tid, också korta perioder som frivillig är möjliga.

Kurser ordnas på hösten och på våren.

Kulturkompiskurs 2023 Höst

Hösten 2023 ordnas en kulturkompiskurs i samarbete mellan Finlands Röda Kors finska avdelning i Vasa, FRK:s svenska avdelning i Vasa och medborgarinstitutet Alma. Kursen, som är gratis, hålls tre på varandra
följande måndagar 2.10, 9.10 och 16.10 i Almas auditorium (Medborgarinstitutet Alma, auditoriet, Rådhusgatan 31, Vasa).

Anmälningar och mera information i Almas kurssystem.

Höstens kulturkompiskurs ordnas för första gången på svenska. Kursen delas upp på tre delar, av vilka i den första avläggs FRK:s grundkurs i vänverksamhet, i den andra delen introduceras begreppet välmående och
hur det upprätthålls genom kultur och i den tredje delen genom hälsa och natur. Du som deltar i kursen får ett intyg på det.

Efter att ha avlagt kursen kan du vara kulturkompis åt alla slags människor: ungdomar, seniorer, studerande, familjer, ensamboende, alla kön. Du kan välja ett sätt att hjälpa som passar dig. Med en
kulturkompis kan man träffas personligen, via nätet eller delta i gruppverksamhet. Man behöver inte förbinda sig för en lång tid, också korta perioder som frivillig är möjliga. Till kursen antas 20 deltagare.

02.10 Vänkurs

Den första träffen bekantar deltagarna med FRK:s vänverksamhet i olika former. Du lär dig om ensamhet, om att vara en vän och vi funderar på teman som anknyter till vännens välmående:

  • Introduktion till vänverksamheten
  • Ge färdigheter att vara en vän
  • Vännens välmående

Efter avlagd kurs kan du utöver att vara kulturkompis också vara en vän inom Röda Korsets verksamhet och delta i de fortsättningskurser du önskar.

Vänkurs: Solveig Nylund, vänutbildare, FRK Vasa svenska avdelning

9.10 Kulturens positiva inverkan på hälsan

I denna del får du information om kultur, synvinklar på det lokala kulturutbudet samt om kulturens inverkan på välmående. Det du lär dig ger alternativ i fråga om att göra saker tillsammans och det utgör
grund för kulturkompisverksamheten.

Kulturvälmående och det lokala kulturutbudet: Geir Byrkjeland, Kulturproducent, kultur- och bibliotekstjänster, Vasa stad

16.10  Natur och välbefinnande (synvinklar på hälsa)

I denna del får du tips som gäller hälsan samt information om naturens inverkan på välmående. Det du lär dig ger alternativ i fråga om att göra saker tillsammans och det utgör grund för kulturkompisverksamheten.

Välmående, hälsa & natur: Tips som gäller hälsa och välmående i vardagen /
Green care – naturens inverkan på välmående
Naturens inverkan på välmående som grund för verksamheten, grundbegrepp i verksamheten green care,
förhållandet till naturen och handledningsfärdigheter

Anna-Leena Starck, Mielle ry.

Målgrupp

Alla som är intresserade av volontärverksamhet. Kulturkompiskursen ger färdigheter i att vara en vän till någon som är ensam. Om du har förmåga att lyssna och vara närvarande, är du lämplig som vän. Kursen lämpar sig också mångsidigt för att komplettera kunnandet t. ex. inom social- och hälsosektorn, idrottssektorn och kultur- och fritidssektorn.

Betalning & anmälan

Kursen är gratis. Anmäl dig i Almas kurssystem

Var bokar jag en kulturkompis?

Förfrågningar om en kulturkompis som sällskap på ett evenemang kan riktas till Finlands Röda Kors finska avdelning i Vasa:

Avdelningskoordinator Kirsi Wik, tfn 044 763 1066, epost kirsi.wik(at)sprvaasa.fi

Mer information:

  • Armas festivalen

    Kaikukortet

    Konstens natt

    Kulturkompisverksamhet