Förbigå menyn

Kulturkompisverksamhet

Kulturkompisarna är frivilliga kamrathandledare som är förtrogna med kulturutbudet och utbildade av Vasa stads kulturtjänster, och vem som helst kan be dem komma med som sällskap till olika kulturobjekt. Kompisarna kommer med på museer, konstutställningar, teater- och musikföreställningar, bibliotek eller andra ställen i näromgivningen.

Kulturkompisverksamheten är avsedd för alla kulturintresserade som vill bekanta sig närmare med Vasa stads kulturutbud. En kulturkompis kan vara antingen kompis till en enskild person (samt en eventuell assistent) eller bistå en liten grupp, och om det behövs kan kompisen också komma och avhämta personen hemifrån.

Kulturkompiskurserna ordnas i samarbete med Finlands Röda Kors och medborgarinstitutet Alma.

Frivillig som kulturkompis?

För kulturkompisverksamheten och utbildningen svarar FRK:s finska avdelning i Vasa, Vasa stads kulturtjänster samt medborgarinstitutet Alma. Man behöver inte förbinda sig för en lång tid, också korta perioder som frivillig är möjliga.

Kurser ordnas på hösten och på våren.

Var bokar jag en kulturkompis?

Förfrågningar om en kulturkompis som sällskap på ett evenemang kan riktas till Finlands Röda Kors finska avdelning i Vasa:

Avdelningskoordinator Kirsi Wik, tfn 044 763 1066, epost kirsi.wik(at)sprvaasa.fi

Mer information:

  • Konstens natt

    Armas-festival