Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Taiteiden yö/Konstens Natt

Frivilligverksamhet och kultur

Är du intresserad av att göra frivilligverksamhet med kultur? Vasa stad har inom kultursektorn många olika alternativ för frivilligverksamhet.

Stadens kultur- och bibliotekstjänster ordnar under året många olika evenemang dit man gärna välkomnar frivilliga för att förverkliga fantastiska upplevelser för invånarna och turisterna!

Här hittar du mera vad vi har att erbjuda för dig.

Feasta-tillställningarna

Feasta-tillställningarna är lediga och professionella spelningar och musikutbildningar som vi ordnar för lokala band och artister som ligger särskilt nära vårt hjärta. Artistmönstringarna ordnas på vårarna och Feasta Clubi-kvällarna året om.

Platserna är bl.a. bibliotekets Dramasal och Ritz

 

Som frivillig kan man t.ex.

 • transportera och bära utrustning
 • sköta uppgifter som stage manager
 • filma med video/stillbildskamera/rörlig kamera
 • hjälpa till med flerspårsinspelningar

Mer information:
Max Bäckman
max.backman(at)vasa.fi
tfn. 040 183 1956

Naturfilmfestivalen Vaasa Wildlife

Vaasa Wildlife är en internationell filmfestival och filmtävling som ordnas vartannat år.
Festivalens teman hör samman med klimatförändringar, naturskydd och människans förhållande till naturen. Festivalen ordnas nästa gång hösten 2020.

Platserna är bl.a. Kulturhuset Fanny och bibliotekets Dramasal

Som frivillig kan man sköta t.ex.

 • rådgivningen vid festivalens infopunkt
 • kommunikationen i sociala medier
 • uppgifter som ansvarig för filmföreställningarna
 • översättningsarbete (engelska–finska, engelska–svenska)

Mer information:
Ilias Missyris
ilias.missyris(at)vasa.fi
tfn. 0400 800 302

Vasa Körfestival

Vasa körfestival är en årligen återkommande kör- och vokalmusikfestival som är öppen för alla körer och sånggrupper. Till festivalen bjuder man in internationellt sett högklassiga körer och sånggrupper som huvudartister. Körerna uppträder på ett tiotal konserter på olika håll i staden. Tidpunkten är kring Kristi himmelsfärdsdag i maj.

Som frivillig kan man t.ex.

 • vara värd för huvudartistgrupperna
 • ansvara för konsertplatsen
 • sköta kommunikationen i sociala medier
 • hjälpa producenten med det förberedande arbetet och överenskommelserna med körerna i olika frågor
 • översätta (engelska–finska, engelska–svenska)
 • sköta dokumentationen

Mer information:
Ilkka Nyqvist
ilkka.nyqvist(at)vasa.fi
tfn. 0400 564 469

Konstens natt

På Konstens natt är hela staden full av olika kulturella evenemang: föreningar, band, konstnärer, dansare, bildkonstnärer och andra aktörer uppträder för stadsborna i en brokig mångfald.  Evenemanget är öppet för alla och var och en får visa vad den kan. Tidpunkten är början av augusti.

Som frivillig kan man t.ex.

 • översätta
 • sköta uppgifter i anslutning till teknik, byggande och transporter
 • övervaka evenemangsplatsen
 • vara programledare
 • vara scenmanager
 • fotografera
 • sköta marknadsföringen
 • sköta kommunikationen i sociala medier

Mer information:
Leena Nyqvist
leena.nyqvist(at)vasa.fi
tfn. 0400 668 197

Armas-festivalen

Armas är en riksomfattande festival som firar åldrandet. Festivalen ordnas alltid i oktober. Armas-festivalens mission är: 1) Senior power – ge ordet till de äldre 2) Riv väggarna – ett individuellt åldrande och ett obegränsat varande och görande 3) Glädje i vardagen – en glad och energisk festival.

Som frivillig kan man t.ex.

 • översätta
 • övervaka evenemangsplatsen
 • vara programledare
 • sköta marknadsföringen (sociala medier, utdelning av affischer m.m.)
 • sköta koordineringen mellan olika aktörer
 • fotografera
 • sköta kommunikationen till målgrupperna

Mer information:
Leena Nyqvist
leena.nyqvist(at)vasa.fi
tfn. 0400 668 197

Litteraturfestivalen Vasa LittFest

Vaasa LittFest Vasa är en tvåspråkig litteraturfestival som ordnas varje år och som lyfter fram finsk- och svenskspråkiga författare och litteratur. Evenemanget erbjuder allmänheten intressanta diskussioner, intervjuer, föreläsningar och berättarkonst. Evenemanget ordnas i november.

Som frivillig kan man t.ex.

 • sköta kommunikationen i sociala medier
 • ha hand om dekorering och byggande
 • ha hand om publikarbetet och särskilda projekt
 • sköta dokumentationen

Mer information:
Ilkka Nyqvist
ilkka.nyqvist(at)vasa.fi
tfn. 0400 564 469