Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.
En person tittar på moränlandskapet från utsiktstornet Saltkaret i Svedjehamn.

Kreativa Kvarken

Projektet pågick från november 2021 till juni 2023,
Syftet med projektet Kreativa Kvarken var att utveckla utrymmen och besökarupplevelser i världsarvet Kvarkens skärgård samt att fundera på nya produkter och evenemang för världsarvet.

Målgruppen för projektet var främst besökare samt lokala aktörer och företagare. Projektet leddes av Världsarvet i Kvarken rf och finansierades av Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet pågick från november 2021 till juni 2023, med Piia Orava som projektledare och Fia Antus som projektplanerare. Läs mer och se bilder på de olika delar av projektet i rullgardinsmenyerna nedan.

Logotyp av undervisnings- och kulturministeriet.

Vänligen observera att bilderna på denna sida ägs av Världsarvet i Kvarken rf och inte får användas av andra aktörer utan att först konsultera föreningen.

1. Utrymmen

Besökscentret Världarvsporten

Världsarvsportens aulan har förnyats med nya skyltar, möbler och extra belysning. Under sommaren 2023 kommer aulan även att få en ny informationsdisk. Allt detta kommer att göra aulan mer tillgänglig för alla besökare.

Dessutom öppnades Barnens hus under försommaren 2023. Konstnären Sanna Ek skapade en ny och fantasifull bildvärld i ett av båthus i aulan, som kommer att locka både barn och vuxna att utforska världsarvet i Kvarkens skärgård på ett nytt sätt!

Antalet båthus i aulan minskades från fem till tre. Detta gav mer utrymme.
Barnens hus i Världsrvsportens aulan. Skärmen i huset visar små uppgifter relaterade till illustrationer.
Förnyelse av Världsarvsportens aula och shop.
Förnyelse av Världsarvsportens aula och shop.

Infopunkter

De officiella infopunkter för världsarvet att uppdateras med nytt visuellt material och nya möbler! Våra infopunkter är Café & Restaurant Salteriet, Korsnäs bibliotek, Bergö bibliotek, Kvarkens båtmuseum, RestaurangStrand-Mölle, Vörå bibliotek och VisitVaasas sommarinfo vid Vasa salutorget. Här hittar du mer information om infopunkter.

Fotogalleri över restauranger med infopunkt för Kvarkens skärgård: Salteriet i Svedjehamn och Strand-Mölle i Molpe.
Fotogalleri över bibliotek med Kvarken skärdgårds infopunkt: Bergö, Korsnäs och Vörå bibliotek. En fågelskulptur vaktar varje infopunkt.
Infopunkter för Kvarkens skärgård finns också på Kvarkens båtmuseum och på VisitVasas sommarinfo på Vasa salutorg.

Grafiska världen

Den nya grafiska världen kan också ses i den flyer och roll-up som skapades för vårt världsarv, se bilderna nedan. Roll-upen används av vårt besökscentrum och infopunkter, samt av aktörer som arbetar med världsarvet Kvarkens skärgård (klicka på bilden för att förstora den). Du kan hämta din egen flyer på vårt besökscentret eller infopunkter.

Ett foto av en Kvarken flyer med QR-koder och information om världsarvet på svenska, finska och engelska.
Dubbelsidig flyer.
Ett fotogalleri av Världsarvsportens djurtejpningar, som berättar små fakta om vårt världsarv. Kan du hitta alla i besökscentrets aulan?

2. Produkter

Kvarken-tröjan

En process inleddes med Hantverkets Hus Loftet för att skapa ett eget stickmönster för världsarvet Kvarkens skärgård. Loftet kommer att fortsätta arbeta med projektet med en kick-off workshop hösten 2023. Följ med på Loftets webbplats.

Kreativa Kvarken har planerat kommunikationsmaterialet för projektet Kvarken-tröjan. Loftet förbehåller sig rätten till ändringar.

Vykortsserie 2023

För år 2023 skapades en serie vykort som berättar om världsarvet genom barnens husets konstnären Sanna Eks ögon. De två illustrationerna i serien leker med Barnens husets illustrationer så att alla kan ta med sig en liten bit av husets konst hem. En av illustrationerna är ett roligt sätt att illustrera bakgrundshistorien till vårt världsarv, istiden, i jämförelse med Finlands längsta bro, Replotbron (vid tidpunkten för projektet). Den sista illustrationen testar hur Kvarkens skärgård skulle se ut som en egen “Mumindal”. Korten kommer att finnas till försäljning i Världsarvsporten under sommaren 2023. Klicka för att förstora bilderna.

Vykortsserie och brickor 2022

I samarbete med Studio Strandman skapades en ny visuell värld för världsarvets Kvarkens skärgårds i form av vykort. Illustrationerna utformades för att lyfta fram hur världsarvet kan upplevas året runt. Utifrån havtornsillustrationen tillverkades också en inhemsk plywoodbricka. Till salu i besökscentret Världsarvsporten. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Pilotpaket 2022

Tillsammans med Ideabutiikki genomfördes ett pilotpaket som kopplade ihop världsarvets centrala geologiska landskap med skärgårdens djur. Havsörnen visar det ikoniska De Geer-moränlandskapet. Abborrarnas ränder avslöjar en kedja av flador och glon som är avgörande för fisken. Produkterna är tillverkade av inhemsk plywood och finns tillgängliga i begränsad mängd vid besökcentret Världsarvsporten. Produktbilderna är tagna på Granösunds fiskeläge i Södra Vallgrund. Klicka på bilderna för att förstora dem.

3. Besökarupplevelser

Kvarkens sjöodjur – ett rymningsspel

Rymningsspelet Kvarkens sjöodjur har skapats i samarbete med Robot Workshop Finland och KvarkenEscape. Det spelas på besökscentret Världsarvsportens huvudutställning Weichsel. Läs mer och boka din spel här. Tanken bakom spelet är att koppla ett sjöodjur som observerades i Kvarken i början av 1900-talet till världsarvet.

Andra upplevelser

4. Evenemang

Sommarutställningar – Barnens världsarv

Den visuella värld som skapats och digitaliserats för Världsarvsportens Barnens hus är så fantastisk att vi beslutat att anordna en turnerande sommarutställning med originalmålningarna av konstnären Sanna Ek. Under sommaren 2023 kommer målningarna att visas på Vörå huvudbibliotek 16-30.6 och på Korsnäs bibliotek 1-30.72023. Vill du ha en egen utställning om barnens världsarv? Kontakta Kvarkens kundtjänst: +358 50 3466 200 eller info@kvarken.fi

Heritage Talks in Kvarken

I februari 2023, under Alla hjärtans vecka, anordnade vi för första gången Heritage Talks i Kvarken onlineföreläsningar som var inspirerade av temat havtorn och landhöjningsskog. Mer information hittar du här eller från Facebook-evenemanget.

Kvarkens skärgårds berättarkvällar

På hösten 2022 ordnade vi en serie av berättarkvällar som spred sig över hela skärgården. Varje kväll hade olika teman och berättelser. Kvällarna hölls på svenska och finska. Mer information hittar du här eller från Facebook-evenemang Berättarkvällar i Kvarkens skärgård – Tarinaillat Merenkurkun saaristossa.

Kontakt

Vid eventuella frågor angående projektet Kreativa Kvarken, vänligen kontakta Kvarkens kundtjänst.