Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.
En person tittar på moränlandskapet från utsiktstornet Saltkaret i Svedjehamn.

Kreativa Kvarken

Syftet med projektet Kreativa Kvarken är att utveckla utrymmen och besöksupplevelserna i världsarvet Kvarkens skärgård och att fundera på nya produkter och evenemang för världsarvet. Utrymmena omfattar besökscenter Världsarvsporten och officiella informationsställen vid världsarvskommuner. Projektet syftar också till att involvera lokala aktörer och företagare. Projektet ägs av Världsarvet i Kvarken rf och finansieras av Undervisnings- och Kulturministeriet och pågår mellan november 2021 och april 2023. Nedan listas några besökarupplevelser och evenemang som producerats i projektet.

Upplevelser

Evenemang

  • Välkommen med på en av 7 stycken berättarkvällar runt omkring i Kvarkens skärgård. Måndag kvällar från augusti till september 2022. Varje berättarkväll utgår ifrån en plats och ett tema. Kom med för att lyssna till, berätta och dela historier! Berättarkvällarna är tvåspråkiga och de ledande berättarna återger historier på svenska eller finska. Vid två tillfällen deltar även finsktalande ordledare (Björkö och Replot). Kaffeservering!

Kontakt

Vid eventuella frågor angående projektet Kreativa Kvarken, vänligen kontakta antingen projektledaren Piia Orava eller projektplaneraren Fia Antus.