Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Kom och bekanta dig med undervisningen i svenskt språkbad!

Publicerad: 2.1.2024

I Vasa börjar språkbad i daghemmet när barnet är fem år, och det fortgår under hela den grundläggande utbildningen. Syftet är att erbjuda finskspråkiga barn möjlighet att få starka kunskaper i svenska.

För föräldrar till barn som är födda år 2019 och för övriga intresserade hålls ett öppet infomöte om språkbad 11.1.2024 kl. 18–19 i Satamapuiston päiväkoti (Sandögatan 1).

På plats finns personal från två språkbadsdaghem, Satamapuiston päiväkoti och Huvikummun päiväkoti, och från den grundläggande utbildningen, och de berättar om ämnet och svarar på mötesdeltagarnas frågor. Därtill finns representanter för Vaasan kielikylpy-yhdistys och Åbo Akademi, som svarar för utbildningen av blivande språkbadslärare, på plats.

Ansökan för barn som är födda år 2019 börjar 15.1.2024

Ansökan till svenskt språkbad för barn som är födda år 2019 börjar 15.1.2024.

Den elektroniska ansökan och tilläggsuppgifter

Till svenskt språkbad tas årligen 63 barn, av vilka bildas tre grupper. Svenskt språkbad börjar hösten 2024 i Satamapuiston päiväkoti och Huvikummun päiväkoti.