Förbigå menyn

Huvikummun päiväkoti

Verksamhetsidén i Villekulla daghem är att skapa en positiv miljö för barnets uppväxt med utgångspunkten i estetik och social gemenskap.
Tyngdpunktsområdena är basvård, lek, lära sig genom att leka, språkliga färdigheter och social kompetens. Syftet med verksamheten är att beakta barnets helhetsmässiga välbefinnande och individualitet. Kuula-institutets musiklekskola ger musikundervisning vid daghemmet. Villekulla har fungerat som daghem sedan år 1957.

Vårt daghem är finskspråkigt men språkbadgrupper är svenskspråkiga.

Barngrupper

Barngrupper:

  • Hoppetossorna, språkbad, 5 -6 åringar, förskoleundervisning
  • Hopsut, 3-5 åringar
  • Långstrumporna, språkbad, 5 -6 åringar, förskoleundervisning

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

  • 6.30-17.00