Förbigå menyn

Satamapuiston päiväkoti

Hamnparkens daghem är en gammal och kulturhistoriskt värdefull byggnad. Huset ligger vid havet och är omgivet av vackra parker och muséer. I Hamnparkens daghem får vi njuta av en hemlik och varm atmosfär.

Hamnparkens daghem är ett språkbadsdaghem med tvåspråkig samt innovativ personal som respekterar varandra och är lätta att ta kontakt med.

I Hamnparken sätter vi stort värde på konstruktiv växelverkan och att göra saker tillsammans.

I den pedagogiska verksamheten har vi följande tyngdpunktsområden; språket (undervisning i svenska språket, växelverkan), kamratrelationer och lek, energifostran  (natur, rörelse, omgivning, teknologi), kultur (teater,museum), lärmiljöer och konstruktivt samarbete med andra instanser. I verksamheten uppmärksammar och respekterar vi barnens intresseområden samt strävar till att göra föräldrar och barn delaktiga.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

  • 6.30-17.00