Förbigå menyn
Lapsi soittaa pianoa

Instrumentstart

Ibland tar det tid att hitta det instrument som passar bäst. De yngsta elevernas spelande börjar via spelstarten, ett slags provstudier.

Spelstart är för barn i ådern 6-8-år. Man deltar i spellektionen antingen ensam eller i en grupp 1 – 2 gånger i veckan. Kuula-institutet hyr ut instrument, så att det är möjligt att få tillgång till ett sådant under början av studierna.

Du får gärna vara med på ditt barns lektioner enligt lärarens önskemål. Då vet du hur vi arbetar och hur du kan stöda ditt barns musikhobby!

 

För vem

Läsår 2024-2025: för barn 2016-2018 födda. Man söker till specifikt instrument eller instrumentgrupp.

Instrument för
2018 födda: cello, flöjt, blockflöjt, klarinett, saxofon och violin
2016-2017 födda: barytonhorn, cello, dragspel, flöjt, blockföjt, gitarr, klarinett,  piano,
saxofon, trombone, trumpet, tuba, valthorn och violin.

Bekanta dig med vårt instrumenturval här

 

Anmälning och ansökningstider

Anmälan via Kuula-institutets Wilma inom 11.4. – 12.5.2024. Kuula-institutet tar in så många som ryms, i åldersordning med början från de äldre barnen. Antalet antagna kan variera i olika instrument.

 

Undervisningens mål och innehåll

Eleverna får

  • individuell undervisning 35 x 20 min eller
  • i par 35 x 40 min

Dessutom tillkommer för orkesterinstrument en grupptimme per vecka, t.ex. stråkgrupp eller blåsgrupp.

Vad är målsättningen för Instrumentstarten

  • att bekantgöra eleven och hemmet med det som instrumentspel kräver
  • att bedöma elevens lämplighet till instrumentstudier med beaktande av bl.a. instrumentval, framsteg, motivation (intresse) och motoriska färdigheter
  • att bedöma möjligheterna till fortsatta instrumentstudier när startperioden är över

Målsättning instrumentvis är att

  • hitta en naturlig spelställning
  • bekanta sig med grunderna i notläsning och spelteknik
  • få anvisningar om hemläxor och regelbunden övning
  • få anvisningar om hur man sköter om sin spelutrustningfå mod att uttrycka sig genom musik
  • bekanta sig med parundervisning eller samspel, beroende på instrumentets egenskaper

Kontaktuppgifter