Förbigå menyn

Strömsö badstrand

Strömsövägen, Vasa

Strömsö badstrand finns i stadsdelen Västervik. Strömsö är delvis formad av naturen och delvis anlagd. Till badstranden hör en cirka 50 meter lång sandstrand samt en större gräsmatta som breder ut sig mot land. Strandens omgivning är både parklik och skogslik.

Litet längre ut från stranden finns en sänka, vilket gör att vattnet ganska snabbt blir djupt. På tjugo meters avstånd från stranden är det två meter djupt. Punkten där sänkan börjar har märkts ut i vattnet med en boj med rep. Badstrandens botten består huvudsakligen av sand. I den norra delen består botten av grus och sten.

Under badsäsongen finns det på Strömsö badstrand utöver bojen med rep också omklädningsrum för damer och herrar, en livboj med rep, avfallskärl, ett kemiskt utedass, en anslagstavla och gummibrädesgungor. Badstranden har två bryggor, en i vardera ändan av stranden. Den södra bryggan är avsedd som hoppbrygga.

I närheten av badstranden finns Villa Strömsö som är en TV-studiolokal. Ett parkeringsområde finns hundra meter från badstranden, bredvid ett gräsmattsområde. Till Strömsö leder en körväg med sandbeläggning.

Hundar och hästar får inte tas med till badstranden.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld.

Badstrand på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16