Förbigå menyn
simstrand

Sandös badstrand

Blå vägen, Vasa

På Sandö simstrand finns ingen badvakt sommaren 2020.

Sandö badstrand ligger vid Norra stadsfjärden på ön Sandö och är ett viktigt fritidsområde.

simstrand

Badstranden på Sandö är den största badstranden i Vasa. Badstranden är delvis formad av naturen och delvis anlagd. Sandstranden är 300 meter lång. På området finns parklika gräsmattsområden och lövträd.

Sandö är populär i alla åldersklasser. Till detta bidrar bl.a. variationerna i vattendjupet. Södra delen av stranden är grund och blir långsamt djupare, vilket gör att området är populärt framför allt bland barnfamiljer. Strandens västra och norra del är klart brantare. På dessa områden varierar vattendjupet mellan 3 och 4 meter på ett avstånd av 10–15 meter från stranden. Badområdet har en botten av sand och grus. I södra delen av sandstranden finns flera stenblock som ger stranden dess särpräglade utseende.

Ungefär 30 meter från stranden finns en flytande badbrygga. Från bryggan i strandens norra del kommer man ner i vattnet längs en stege. Som en förlängning på gången bredvid kaféet finns en tillgänglig badbrygga. Det är förbjudet att hoppa från bryggan.

Utöver badstranden finns en park och en småbåtshamn på Sandö. Alldeles i närheten av badstranden finns sommarkaféet Hietasaaren Helmi. På stranden finns det sommartid också en SUP-station, som hyr ut SUP-bräden samt säljer lektioner i SUP-paddling.

Under badsäsongen finns det vid Sandö badstrand en anslagstavla, där anvisningar och information sätts ut för simmarna. På tavlan finns säkerhetsanvisningar, undersökningsresultat om badvattnets kvalitet och nödvändiga varningar och förbud, såsom ett eventuellt badförbud. Det finns tre livbojar med rep: en på sandområdet, en i norra delen av bryggan samt en vid den tillgängliga badbryggan. Utöver en badhytt finns i strandens kafébyggnad omklädningsrum och duschar samt särskilda toaletter för damer och herrar.

simstrand

På stranden finns ett avfallskärl och i parken en Molok-avfallsbehållare som är ett djupt kärl.

För lek finns på området säkerhetsgungor för små barn och gummibrädesgungor för större barn.

Hundar får inte tas med till badstranden.

Till ön leder en anslutningsväg från Vasklotbron mellan Vasklot och Centrum, från E12. I omedelbar närhet till badstranden finns ett parkeringsområde.

Badstrand på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16