Förbigå menyn

Motionstrappor

I Vasa finns det två motionstrappor som är öppna för alla, på Gerbyberget och Öjberget.
På vintern är trapporna stängda. Inget vinterunderhåll. F r o m 9.12. 22 är Öjbergets trappor utbruk, p g a att platsen är byggarbetsplats område.

Motionstrappan på Gerbyberget

  • adress: Gerby Strandvägen 50
  • längd: 59,3 m
  • antal trappsteg 133
  • en viloavsats
  • belysning (kopplad till gatubelysningen)

Det är förbjudet att gå i trapporna med dubbskor och hundar. Underhålls inte på vintern. F r o m 9.12. 22 är Öjbergets trappor utbruk, p g a att platsen är byggarbetsplats område.

Motionstrappan på Öjberget

  • adress: Öjbergetsvägen, Sundom
  • längd: 154 m
  • antal trappsteg 271
  • två viloavsatser
  • belysning (påkopplad kl. 7-22 när det blir mörkt)

Öjbergets trappa i kvällsbelysning

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Underhåll av idrottsplatserna