Förbigå menyn

Ord- och scenkonst

Vid medborgarinstitut Alma finns det kurser för dig som läsare, skribent eller berättare. Även improvisation och scenkonst i olika former finns med i vårt utbud. Kursernas omfattning varierar från olika kortkurser till hela läsårskurser.

Låt berättelserna ta dig med till nya världar. På kurserna kan du fördjupa eller hitta nya sätt att uttrycka din kreativitet. Att läsa tillsammans eller diskutera böcker vidgar ens syn på världen. Vare sig du väljer boken, pennan eller scenen, välkommen med!

Läs mera och anmäl dig här.

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Ord- och scenkonst

  • Planeringsansvarig lärare i samhälleliga ämnen Riikka Paakkunainen, 040 538 6564, riikka.paakkunainen@edu.vaasa.fi
  • Timlärarnas kontaktuppgifter är inte möjliga att få. Ta i stället kontakt med den planeringsansvariga läraren sektorvis.

Infopunkt Vasa

  • Kundservice på svenska: 040 6299 133 (mån–tors kl. 10–14)
  • Kundservice på finska: 0400 868 110 / 040 198 1261 (mån–fre kl. 8–16)
  • Kundservice: alma@edu.vaasa.fi