Förbigå menyn

Bildkonst och formgivning

Ge dig i kast med konstens värld och uttryck dig själv. Konststudier innebär samtidigt både målinriktat arbete och rolig samvaro. Välj bland de olika teknikerna den som mest intresserar dig och ge dig själv tillåtelse och frihet att släppa ut din kreativitet.

På kurserna i bildkonst ges både allmänbildande och individuell undervisning med förståelse för konsten och produktion av konst på eget initiativ som mål. Bildkonstkurserna har planerats så att de kompletterar varandra.

På kurserna i fotografering utvecklar du din kreativa uttrycksförmåga och lär dig att ta högklassiga foton i vardagen.

På keramikkurserna studeras grunderna i keramik. Du lär dig bland annat att dreja och modellera efter modell. Kurserna utvecklar förmågan till tredimensionell gestaltning.

Läs mer och anmäl dig till kurserna här.

Grundläggande bildkonstundervisning för vuxna

Grundläggande konstundervisning i bildkonst för vuxna

 • Enligt de nationella grunderna för läroplanen ges undervisning till personer som fyllt 18 år.
 • Studierna är målinriktade och du får ett betyg över slutförda studier.
 • Studierna tar fyra år.

Målet med studierna är att förse de studerande med färdigheter att förstå och tolka visuella fenomen i både den egna miljön och olika kulturer. Studierna fördjupar vuxna studerandes förhållande till bildkonst och stöder deras identitet som konstskapare. Färdigheterna att söka sig till fortsatta studier inom olika kultursektorer stärks.

 • Plats: Medborgarinstitutet Alma, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa
 • Rum: B233 Bildkonst
 • Tid: 8.9–31.5.2025
 • Tidpunkt: onsdagar kl. 17.30–21.00
 • Ansökningstid: fram till 31.8.2021
 • Studiernas längd: 4 år
 • Studieform och studiernas innehåll: närundervisning och självständigt arbete
 • Kursavgift: 82 euro/studiehelhet. Anges i samband med studiehelheten.
 • Nästa ansökningstid till konstutbildning är under våren 2025

Studiernas uppbyggnad

 • 1:a–3:e året: studiehelheterna 1–9
 • 4:e året: slutarbete och utställning

Läsåret 2021–2022: Grunderna i bildkonst

 • 1. Teckning – Visuell gestaltning och observation, olika teckningstekniker
 • 2. Målning – Målerisk uttrycksförmåga och det materiella i måleriet
 • 3. Fotografering, video, media – Inspelningsapparater som utgångspunkt för konstnärligt uttryck

Läsåret 2022–2023: Grunderna i bildkonst

 • 4. Tredimensionell gestaltning – Bildhuggeri, keramik
 • 5. Konstgrafik – Olika sätt att göra grafik
 • 6. Konsthistoria – Bildkonstens utveckling från början av modern tid fram till våra dagar

Läsåret 2023–2024: Fördjupade studier

 • 7. Ord och bild – Bildens konceptualitet
 • 8. Ekologi och återvinning – Hållbar utveckling, naturmaterial och återvinningsmaterial
 • 9. Från rum till miljö, performans – Konstnären som en del av konstverket, miljökonst

Läsåret 2024–2025: Slutarbete

 • 10. Slutarbete – Färdigheter för självständigt konstnärligt arbete
 • Portfölj – Skriftlig presentation

Mer information:

 • Planeringsansvariga läraren i konstämnen Maija Minni, tfn 040 537 3106
 • maija.minni@edu.vaasa.fi

 

 

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Bildkonst och formgivning

 • Planeringsansvariga läraren i konstämnen Maija Minni, tfn 040 537 3106, maija.minni@edu.vaasa.fi
 • Timlärarnas kontaktuppgifter är inte möjliga att få. Ta i stället kontakt med den planeringsansvariga läraren sektorvis.

Infopunkt Vasa

 • Kundservice på svenska: 040 6299 133 (mån–tors kl. 10–14)
 • Kundservice på finska: 0400 868 110 / 040 198 1261 (mån–fre kl. 8–16)
 • Kundservice: alma@edu.vaasa.fi