Förbigå menyn
laituri

Artikelkategorier: Nyheter

Det uppsökande ungdomsarbetet och verkstadsverksamheten stärker vardagsfärdigheterna och studieberedskapen

Publicerad: 6.6.2024

Uppdaterad: 27.6.2024

Tack vare det uppsökande ungdomsarbetet och verksamheten med verkstäder upplever Vasaungdomarna mycket av social förstärkning. År 2023 gav ungdomarna Vasas uppsökande ungdomsarbete vitsordet 4,7 samt verkstadsverksamheten vitsordet 4,3 på skalan 1–5.

Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder alla under 29 år möjligheter till handledning och stöd på ett personligt plan. I första hand betjänar de uppsökande ungdomsarbetarna unga som står utanför utbildning och arbetsliv samt dem som önskar hjälp med något som bekymrar dem. Servicen är frivillig, avgiftsfri och konfidentiell.

– I Vasa arbetar sex uppsökande ungdomsarbetare. Det behövs ingen remiss för att komma till oss, utan vem som helst kan meddela sin oro för en ung person till oss efter att ha diskuterat med den unga; den unga själv, hens föräldrar eller någon annan närstående, säger teamansvariga Ulrika Luhtala vid Vasa stads uppsökande ungdomsarbete.

Med Vasas uppsökande ungdomsarbete kan man ta kontakt via de sociala medierna, per telefon, e-post eller elektronisk kommunikation. Man kan också komma och diskutera på plats på ungdomsgården Kultsa.

Underställda Vasa stad finns också två verkstäder (Kartturi och Följy), som erbjuder Vasabor under 29 år stöd för livshanteringen eller planeringen av framtiden. De resultat som behandlas nedan gäller Kartturi.

Positiva steg framåt i synnerhet i färdigheterna till studier och arbetsliv

Resultaten för år 2023 av Sovari som mäter effekterna av det uppsökande ungdomsarbetet och verkstadsverksamheten är för Vasas del glädjande att läsa.

Det uppsökande ungdomsarbetet:

 • Av ungdomarna har 100 % upplevt social förstärkning under tiden med uppsökande ungdomsarbete.
 • Ungdomarna ger det uppsökande ungdomsarbetet vitsordet 4,7 på skalan 1–5.
 • Positiva steg framåt har upplevts:
  • 92 % i studie- och arbetslivsfärdigheterna
  • 85 % i sociala färdigheter och självkännedom
  • 83 % i vardagsfärdigheter och livshanteringen

Verkstadsverksamheten (verkstaden Kartturi):

 • Av dem som fick coachning har 100 % upplevt social förstärkning under verkstadsperioden
 • De som fick coachning ger verkstadsverksamheten vitsordet 4,3 på skalan 1–5
 • Positiva steg framåt har upplevts:
  • 100 % i livshanteringen
  • 97 % i vardagsfärdigheter, studie- och arbetslivsfärdigheter
  • 95 % i sociala färdigheter
  • 93 % i självkännedom

De ungas egna kommentarer om det uppsökande ungdomsarbetet:

 • Jag har fått hjälp med att söka jobb. Dessutom uppmuntran att vara mig själv.
 • Jag har fått stöd i mitt rusmedelsberoende, min livshantering och för att påbörja nuotti-coachning och rehabiliterande arbetsverksamhet.
 • Känslan att man inte är ensam. Jag har utvecklats i och med att det finns någon jag kan och vågar be om hjälp.
 • Att ni hjälper med vad personen behöver hjälp med, i sak som sak.
 • Det har varit bra för mig för jag har tagit tag i såna saker som jag annars inte skulle ta tag i.
 • Dom har hjälpt mig.

De ungas egna kommentarer: Vad har verkstaden gett dig?

 • Hjälp med lite allt möjligt.
 • Jag orkar bättre vakna på morgonen. Jag har fått nya vänner.
 • Kartturi har hjälpt mig att förstå att man inte behöver ge upp fast allt inte skulle gå enligt planerna.
 • Jag klarar av att sköta mina saker bättre. Handledarna är verkligen trevliga.

Mätaren av den sociala förstärkningen producerar information som omfattar hela landet

Sovari, dvs mätare av social förstärkning, producerar information som är nationellt täckande om kvaliteten på det uppsökande ungdomsarbetet och verkstadsverksamheten och vilka verkningar de har på livsfärdigheterna.

Resultaten i Sovari 2023 grundar sig på ungdomarnas svar under år 2023.

I Vasa stads uppsökande ungdomsarbete samt verkstadsverksamhet fanns det år 2023 totalt 441 klienter (så många hade bett dem ta kontakt).

Sovari upprätthålls av föreningen Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.