Förbigå menyn

Uppsökande ungdomsarbete

Det uppsökande ungdomsarbetet i Vasa är avsett för ungdomar i åldern 15-29 som behöver stöd för planeringen av framtiden och med att sköta ärenden i vardagen.

Servicen är frivillig, avgiftsfri och konfidentiell.

Den uppsökande ungdomsarbetaren kan hjälpa den unga i följande ärenden, om den unga

  • behöver stöd för planeringen av framtiden
  • behöver information om olika studiemöjligheter
  • söker arbets- eller arbetsprövningsplats
  • behöver hjälp med ärenden som gäller boende och utkomst
  • inte vet vad hen vill göra i framtiden och vill fundera på alternativ
  • funderar på frågor som gäller mental hälsa, rusmedel och/eller droger
  • överväger att avbryta sina studier eller tänker skriva ut sig från läroanstalten
  • har avbrutit militärtjänsten eller civiltjänstgöringen

Vi delar ut kaikukortti. Ifall du vill höra mera om kaikukortti eller eventuellt få ett själv, tag kontakt!

 

Hur ska jag agera?

Man kan komma till oss utan remiss. Den unga kan själv kontakta uppsökande ungdomsarbete. Utöver det kan vem som helst meddela oss sin oro över en ung person efter att ha diskuterat med hen.

Tillsammans med den unga söker vi lämpliga tjänster och vi hjälps åt att sköta ärenden. Vi finns vid den ungas sida så länge det är nödvändigt.

Ta kontakt via sociala medier (Facebook, Instagram), per telefon, per e-post eller genom att på webben fylla i kontakttagningsblanketten. Du kan även komma till oss och prata med oss.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Öppettider

  • må-to 8-16.30

  • fre 8-15

Vasa stads uppsökande ungdomsarbete på sociala medier