Förbigå menyn

Kolbäddsgränden (ak1126)

Avsikten är att omvandla kvarteren för bostadsvåningshus på norra sidan av Kolbäddsgränden till kvarter för stadssmåhus/radhus, eftersom byg­gande av flervåningshus inte är karakteristiskt för området. Dessutom rå­der det ingen efterfrågan på flervåningshus på området på grund av ut­budet av tomter för flervåningshus på andra håll i staden.

  1. Aktuell 27.4.2022

  2. PDB 12.5-26.5.2022

  3. Godkänd 20.2.2023

Beredare