Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Kommittén för fullmäktigegruppernas ordförande

Stadsstyrelsen tillsätter för sin mandattid Kommittén för fullmäktigegruppernas ordförande.

Ordförande: Joakim Strand
I vice ordförande: Anne-Marie Viinamäki
II vice ordförande: Jukka Mäkynen
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.6. 2021

Närvarorätt:

Stadsstyrelsens ordförande: Kim Berg
Stadsdirektör: Tomas Häyry
Verksamhetsdirektörer: Christina Knookala, Jukka Kentala och Markku Järvelä
Stadsjurist tf.: Sebastian Rönnlund
Protokollförare: Marjo Mäki-Krekola

Mötesdagar 2020

 

Läs mera om Kommittén för fullmäktigegruppernas ordförande

Stadsstyrelsen beslutar tillsätta kommittén med namnet ”Ordförandena för fullmäktigegrupperna”, från året 2010.

Kommitténs sammansättning

Som kommitténs ordförande fungerar stadsstyrelsens ordförande och
hans ersättare är stadsfullmäktiges I och II vice ordförande.
Till kommitténs ledamot utser man alla fullmäktigegruppernas ordförande och ordförandens ersättare är fullmäktigegruppens vice ordförande.

Kommitténs uppgifter

fullmäktigemötets tekniksa förberedelse och
kommunikation mellan fullmäktigegrupper innan fullmäktigesmöte.

Tillägsuppgifter

protokollförare, specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola
tel. 040 487 9194
e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om Kommittén för fullmäktigegruppernas ordförande

Stadsstyrelsen beslutar tillsätta kommittén med namnet ”Ordförandena för fullmäktigegrupperna”, från året 2010.

Kommitténs sammansättning

Som kommitténs ordförande fungerar stadsstyrelsens ordförande och
hans ersättare är stadsfullmäktiges I och II vice ordförande.
Till kommitténs ledamot utser man alla fullmäktigegruppernas ordförande och ordförandens ersättare är fullmäktigegruppens vice ordförande.

Kommitténs uppgifter

fullmäktigemötets tekniksa förberedelse och
kommunikation mellan fullmäktigegrupper innan fullmäktigesmöte.

Tillägsuppgifter

protokollförare, specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola
tel. 040 487 9194
e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi