Förbigå menyn

Kommittén för fullmäktigegruppernas ordförande

Stadsstyrelsen tillsätter för sin mandattid Kommittén för fullmäktigegruppernas ordförande.

Ordförande Joakim Strand
I vice ordförande Tommi Mäki
II vice ordförande Päivi Karppi
Stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.8.2021 – 31.5.2025

Närvarorätt
Stadsstyrelsens ordförande Maria Tolppanen
Stadsdirektör Tomas Häyry
Verksamhetsdirektörer Christina Knookala och Markku Järvelä
Stadsjurist tf. Sebastian Rönnlund
Protokollförare Marjo Mäki-Krekola

Läs mera om Kommittén för fullmäktigegruppernas ordförande

Stadsstyrelsen beslutar tillsätta kommittén med namnet ”Ordförandena för fullmäktigegrupperna”, från året 2010.

Kommitténs sammansättning

Som kommitténs ordförande fungerar stadsstyrelsens ordförande och
hans ersättare är stadsfullmäktiges I och II vice ordförande.
Till kommitténs ledamot utser man alla fullmäktigegruppernas ordförande och ordförandens ersättare är fullmäktigegruppens vice ordförande.

Kommitténs uppgifter

fullmäktigemötets tekniksa förberedelse och
kommunikation mellan fullmäktigegrupper innan fullmäktigesmöte.

Tillägsuppgifter

protokollförare, förvaltningsdirektör Marjo Mäki-Krekola
tel. 040 487 9194
e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om Kommittén för fullmäktigegruppernas ordförande

Stadsstyrelsen beslutar tillsätta kommittén med namnet ”Ordförandena för fullmäktigegrupperna”, från året 2010.

Kommitténs sammansättning

Som kommitténs ordförande fungerar stadsstyrelsens ordförande och
hans ersättare är stadsfullmäktiges I och II vice ordförande.
Till kommitténs ledamot utser man alla fullmäktigegruppernas ordförande och ordförandens ersättare är fullmäktigegruppens vice ordförande.

Kommitténs uppgifter

fullmäktigemötets tekniksa förberedelse och
kommunikation mellan fullmäktigegrupper innan fullmäktigesmöte.

Tillägsuppgifter

protokollförare, förvaltningsdirektör Marjo Mäki-Krekola
tel. 040 487 9194
e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi