Förbigå menyn

Kommittéer

Inom Vasa stads förvaltning finns totalt sex (6) kommittéer.

Stadsstyrelsens kommittéer

Läs mera om kommittéer

 • Under stadsstyrelsens mandatperiod (1.6.2019 – 31.5.2021) är sex kommittéer verksamma innom Vasas stads förvaltning.
  En kommitté är ett organ som består av en eller flera förtroendevalda. Stadsstyrelsen tillsätter kommittén för sin mandatperiod.

Kommitténs uppgifter

 • är att utföra kommittés
  tillfälliga och
  bestående uppgifter.

Tilläggsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo

Läs mera om kommittéer

 • Under stadsstyrelsens mandatperiod (1.6.2019 – 31.5.2021) är sex kommittéer verksamma innom Vasas stads förvaltning.
  En kommitté är ett organ som består av en eller flera förtroendevalda. Stadsstyrelsen tillsätter kommittén för sin mandatperiod.

Kommitténs uppgifter

 • är att utföra kommittés
  tillfälliga och
  bestående uppgifter.

Tilläggsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo