Förbigå menyn

Kommittéer

Till Vasa stads förvaltning har stadsstyrelsen nämnt sex kommittéer.

Under stadsstyrelsens mandatperiod

(1.6.2019 – 31.5.2021) fungerar sex kommittéer innom Vasas stads förvaltning.

Läs mera om kommittéer

En kommitté är ett organ som består av en eller flera förtroendevalda och som stadsstyrelsen tillsätter för sin mandatperiod

  • att utföra uppgifter av tillfällig eller
  • bestående karaktär.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo

Läs mera om kommittéer

En kommitté är ett organ som består av en eller flera förtroendevalda och som stadsstyrelsen tillsätter för sin mandatperiod

  • att utföra uppgifter av tillfällig eller
  • bestående karaktär.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo