Förbigå menyn

Fullmäktigegrupper

Fullmäktigeledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

Vasa stadsfullmäktiges fullmäktigegrupp för Svenska Folkpartiet

 • ordförande Martin Norrgård
  18 fullmäktige

Vasa fullmäktiges socialdemokratiska grupp

 • ordförande Matias Mäkynen
  13 fullmäktige

Samlingspartiet rp:s fullmäktigegrupp

 • ordförande Anne-Marie Viinamäki
  10 fullmäktige

Vasa fullmäktigegrupp för Sannfinländarna

 • ordförande Matti Vahtera
  6 fullmäktige

De grönas fullmäktigegrupp

 • ordförande Lotta Alhonnoro
  4 fullmäktige

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp

 • ordförande Anneli Lehto
  4 fullmäktige

Centerns fullmäktigegrupp

 • ordförande Merja Rintamäki
  2 fullmäktige

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

 • ordförande Heimo Hokkanen
  2 fullmäktige

Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5. 2021

Läs mera om fullmäktigegrupper

 • I § 99 i Vasa stads förvaltningsstadga står att ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.
 1. När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt
 2.  gruppens namn och
 3. ordförande

anmälas skriftligt till fullmäktiges ordförande.
Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska underteckna anmälan.

 • Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om han eller hon har lämnat in anmälan enligt moment 2.
 • Fullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna. Namnet får inte vara olämpligt.
 • Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av ledamöter som utträtt ur ett partis fullmäktigegrupp får inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp.
 • Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.

Läs mera om fullmäktigegrupper

 • I § 99 i Vasa stads förvaltningsstadga står att ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.
 1. När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt
 2.  gruppens namn och
 3. ordförande

anmälas skriftligt till fullmäktiges ordförande.
Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska underteckna anmälan.

 • Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om han eller hon har lämnat in anmälan enligt moment 2.
 • Fullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna. Namnet får inte vara olämpligt.
 • Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av ledamöter som utträtt ur ett partis fullmäktigegrupp får inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp.
 • Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.