Förbigå menyn

Fullmäktigegrupper

Fullmäktigegrupperna har meddelat att följande personer är ordförande och vice
ordförande.

Stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.8.2021 – 31.5. 2025

Vasa stadsfullmäktiges fullmäktigegrupperna har totalt 55 ledamöter, vilket är i linje med antalet fullmäktigeledamöter.

Vasa stadsfullmäktiges fullmäktigegrupp för Svenska Folkpartiet
SFP (Svenska Folkpartiet i Finland)
ordförande Ulla Granfors
I vice ordförande Marit Nilsson-Väre
II vice ordförande Ramieza Mahdi
III vice ordförande Ragnvald Blomfeldt
fullmäktige 16

Vasa fullmäktiges socialdemokratiska grupp
SDP (Finlands Socialdemokratiska Parti)
ordförande Sari Ala-Heikkilä
I vice ordförande Sanna Halonen
II vice ordförande Per Hellman
fullmäktige 11

Samlingspartiet rp:s fullmäktigegrupp
SAML (Samlingspartiet)
ordförande Anne-Marie Viinamäki
I vice ordförande Riitta Pääjärvi-Myllyaho
II vice ordförande Marko Heinonen
fullmäktige 10

Vasa fullmäktigegrupp för Sannfinländarna
SAF (Sannfinländarna)
ordförande Matti Vahtera
I vice ordförande Mauri Ollila
fullmäktige 9

De grönas fullmäktigegrupp
GRÖNA (Gröna Förbundet)
ordförande Emine Ehrström
I vice ordförande Lotta Alhonnoro
fullmäktige 3

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp
VÄNST (Vänsterförbundet)
ordförande Harri Moisio
I vice ordförande Päivi Moisio
fullmäktige 2

Centerns fullmäktigegrupp
CENT (Centern i Finland)
ordförande Pasi Keskinen
I vice ordförande Aleksi Koivisto
fullmäktige 2

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
FKF (Finlands Kristliga Förbund)
ordförande Tomi Kaunismäki
I vice ordförande Heimo Hokkanen
fullmäktige 2

Läs mera om fullmäktigegrupper

I Vasa stads styrdokument står att ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt
gruppens namn och
ordförande
anmälas skriftligt till fullmäktiges ordförande.
Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska underteckna anmälan.

Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om han eller hon har lämnat in anmälan enligt moment 2.
Fullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna. Namnet får inte vara olämpligt.
Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av ledamöter som utträtt ur ett partis fullmäktigegrupp får inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp.
Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.

Läs mera om fullmäktigegrupper

I Vasa stads styrdokument står att ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt
gruppens namn och
ordförande
anmälas skriftligt till fullmäktiges ordförande.
Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska underteckna anmälan.

Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om han eller hon har lämnat in anmälan enligt moment 2.
Fullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna. Namnet får inte vara olämpligt.
Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av ledamöter som utträtt ur ett partis fullmäktigegrupp får inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp.
Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.