Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Fullmäktigegrupper

Fullmäktigeledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5. 2021

Vasa stadsfullmäktiges fullmäktigegrupp för Svenska Folkpartiet

ordförande Martin Norrgård
vice ordförande Ulla Granfors
18 fullmäktige

Vasa fullmäktiges socialdemokratiska grupp

ordförande Pirjo Andrejeff
vice ordförande Arja Miettinen
2. vice ordförande Per Hellman
protokollförare Karita Blom
13 fullmäktige

Samlingspartiet rp:s fullmäktigegrupp

ordförande Anne-Marie Viinamäki
10 fullmäktige

Vasa fullmäktigegrupp för Sannfinländarna

ordförande Matti Vahtera
vice ordförande  Mauri Ollila
6 fullmäktige

De grönas fullmäktigegrupp

ordförande Lotta Alhonnoro
4 fullmäktige

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp

ordförande Anneli Lehto
vice ordförande Harri Moisio
4 fullmäktige

Centerns fullmäktigegrupp

ordförande Merja Rintamäki
2 fullmäktige

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

ordförande Heimo Hokkanen
vice ordförande Tomi Kaunismäki
2 fullmäktige

Läs mera om fullmäktigegrupper

I § 99 i Vasa stads förvaltningsstadga står att ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt
gruppens namn och
ordförande
anmälas skriftligt till fullmäktiges ordförande.
Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska underteckna anmälan.

Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om han eller hon har lämnat in anmälan enligt moment 2.
Fullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna. Namnet får inte vara olämpligt.
Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av ledamöter som utträtt ur ett partis fullmäktigegrupp får inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp.
Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.

Läs mera om fullmäktigegrupper

I § 99 i Vasa stads förvaltningsstadga står att ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt
gruppens namn och
ordförande
anmälas skriftligt till fullmäktiges ordförande.
Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska underteckna anmälan.

Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om han eller hon har lämnat in anmälan enligt moment 2.
Fullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna. Namnet får inte vara olämpligt.
Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av ledamöter som utträtt ur ett partis fullmäktigegrupp får inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp.
Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.