Förbigå menyn

Fullmäktigegrupper

Fullmäktigegrupperna har meddelat att följande personer är ordförande och vice
ordförande

Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.8.2021 – 31.5. 2025

Vasa stadsfullmäktiges fullmäktigegrupp för Svenska Folkpartiet
SFP
ordförande Ulla Granfors
I vice ordförande Marit Nilsson-Väre
II vice ordförande Ramieza Mahdi
III vice ordförande Ragnvald Blomfeldt
16 fullmäktige

Vasa fullmäktiges socialdemokratiska grupp
SDP
ordförande Sari Ala-Heikkilä
I vice ordförande Sanna Halonen
II vice ordförande Per Hellman
11 fullmäktige

Samlingspartiet rp:s fullmäktigegrupp
Saml
ordförande Anne-Marie Viinamäki
I vice ordförande Susanna Koski
II vice ordförande Kai Luoma
10 fullmäktige

Vasa fullmäktigegrupp för Sannfinländarna
Sannf
ordförande Matti Vahtera
I vice ordförande Mauri Ollila
9 fullmäktige

De grönas fullmäktigegrupp
Gröna
ordförande Emine Ehrström
I vice ordförande Lotta Alhonnoro
3 fullmäktige

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp
Gröna
ordförande Harri Moisio
I vice ordförande Päivi Moisio
2 fullmäktige

Centerns fullmäktigegrupp
C
ordförande Pasi Keskinen
I vice ordförande Aleksi Koivisto
2 fullmäktige

Kristdemokraternas fullmäktigegrupp
KD
ordförande Tomi Kaunismäki
I vice ordförande Heimo Hokkanen
2 fullmäktige

Läs mera om fullmäktigegrupper

I Vasa stads styrdokument står att ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt
gruppens namn och
ordförande
anmälas skriftligt till fullmäktiges ordförande.
Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska underteckna anmälan.

Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om han eller hon har lämnat in anmälan enligt moment 2.
Fullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna. Namnet får inte vara olämpligt.
Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av ledamöter som utträtt ur ett partis fullmäktigegrupp får inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp.
Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.

Läs mera om fullmäktigegrupper

I Vasa stads styrdokument står att ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt
gruppens namn och
ordförande
anmälas skriftligt till fullmäktiges ordförande.
Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska underteckna anmälan.

Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om han eller hon har lämnat in anmälan enligt moment 2.
Fullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna. Namnet får inte vara olämpligt.
Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av ledamöter som utträtt ur ett partis fullmäktigegrupp får inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp.
Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av ordföranden.