Förbigå menyn

Råden

Genom dessa organ har vasaborna möjlighet att ta del i och påverka stadens beslutsfattande.

Inom Vasa stads förvaltning finns tre råd som utnämns av stadsstyrelsen. Råden är organ som stadsstyrelsen har utnämnt. De väljs för stadsstyrelsens mandatperiod, två år åt gången. I rådens sammansättning beaktas bl.a. att de olika stadsdelarnas invånare blir representerade. Bekanta dig närmare med råden och ta kontakt, råden finns till för invånarna.

Råden bevakar intressena hos den grupp de representerar

  • med att ta initiativ,
  • med att ger utlåtanden och
  • med att följa med planering och beslutsfattande.

Genom råden vill man garantera att

  • seniorer,
  • personer med funktionsnedsättning,
  • ungdomar och
  • invandrare får sin röst hörd i Vasa.