Förbigå menyn

Förslag till Äldrerådet

Du som är senior, borde en tjänst som du behöver utvecklas i Vasa, var behövs det en ändring eller ett hurudant evenemang skulle du vilja delta i? Har du idéer till något som skulle vara bra för seniorerna i Vasa? Berätta om dem för Äldrerådet.

Vasa äldreråd påverkar i frågor som gäller äldre för att förbättra deras ställning och utveckla tjänsterna till dem samt kan lämna in bl.a. förslag och initiativ till staden. Äldrerådet ordnar också föreläsningar och rekreation för seniorer.

De förslag som kommit in behandlas vid Äldrerådets möten. Du kan lämna in dina förslag anonymt eller med dina kontaktuppgifter.

Vasa stads dataskyddsbeskrivning

Förslag till Äldrerådet