Förbigå menyn

Stadsfullmäktiges valnämnd

Nämnden lyder under stadsfullmäktigen.

Ordförande: Ivanka Capova
Vice ordförande: Matias Mäkynen
Protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
Stadsfullmäktiges mandatperiod: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2020

Läs mera om stadsfullmäktiges valnämnd

 • Fullmäktige väljer för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella val.

Nämndens sammansättning

 • Nämnden har fem (5) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland de valda ledamöterna.
 • Fullmäktiges protokollförare är sekreterare för nämnden om inte fullmäktige beslutar något annat.

Nämndens uppgifter

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadsfullmäktiges valnämnd

 • Fullmäktige väljer för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella val.

Nämndens sammansättning

 • Nämnden har fem (5) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland de valda ledamöterna.
 • Fullmäktiges protokollförare är sekreterare för nämnden om inte fullmäktige beslutar något annat.

Nämndens uppgifter

Tilläggsuppgifter

 • protokollförare, förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsfullmäktiges valnämnd sammanträder

vid behov, adress Rådhusgatan 33 A.

 • Rådhusgatan 33, Vaasa