Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Stadsfullmäktiges valnämnd

Nämnden lyder under stadsfullmäktigen.

Ordförande Ivanka Capova
Vice ordförande Matias Mäkynen
Protokollförare Marjo Mäki-Krekola
Stadsfullmäktiges mandatperiod 1.6 2017 – 31.5 2021

Mötesdagar 2020

 • Möten hålls vid behov.

Mötesprotokollen finns framlagda under tjänstetiden, tisdagen, veckan efter mötet på dokumentförvaltningen, adress Rådhusgatan 33 A.

Läs mera om stadsfullmäktiges valnämnd

 • Fullmäktige väljer för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella val.

Nämndens sammansättning

 • Nämnden har fem (5) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland de valda ledamöterna.
  Fullmäktiges protokollförare är sekreterare för nämnden om inte fullmäktige beslutar något annat.

Nämndens uppgifter

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadsfullmäktiges valnämnd

 • Fullmäktige väljer för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella val.

Nämndens sammansättning

 • Nämnden har fem (5) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
  Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland de valda ledamöterna.
  Fullmäktiges protokollförare är sekreterare för nämnden om inte fullmäktige beslutar något annat.

Nämndens uppgifter

Tilläggsuppgifter

 • protokollföraren förvaltningschef Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsfullmäktiges valnämnd sammanträder

vid behov, adress Rådhusgatan 33 A.

 • Rådhusgatan 33, Vaasa