Förbigå menyn

Stadsfullmäktiges valnämnd

Stadsfullmäktiges valnämnd lyder under stadsfullmäktigen.

Ordförande: Ivanka Capova
Viceordförande: Matias Mäkynen
Protokollförare: Marjo Mäki-Krekola
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Möter

vid behov.

Mötesprotokoll finns framlagda:

under tjänstetid, tisdag veckan efter mötet vid Rådhusgatan 33 A, registratur.

Läs mera om stadsfullmäktiges valnämnd

Nämndens sammansättning

 • Nämnden har fem (5) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland de valda ledamöterna.
 • Fullmäktiges protokollförare är sekreterare för nämnden om inte fullmäktige beslutar något annat.

Nämndens uppgifter

Fullmäktige väljer för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella val.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadsfullmäktiges valnämnd

Nämndens sammansättning

 • Nämnden har fem (5) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.
 • Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland de valda ledamöterna.
 • Fullmäktiges protokollförare är sekreterare för nämnden om inte fullmäktige beslutar något annat.

Nämndens uppgifter

Fullmäktige väljer för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella val.

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, specialsakkunnig Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post: marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsfullmäktiges valnämnd sammanträder

vid behov i adressen Rådhusgatan 33 A

 • Rådhusgatan 33, Vaasa