Du är här

Om Vasa

FÖRÄLSKA DIG I TRAVDALEN!

Travdalen är en ny, stämningsfull stadsdel, som kommer att utgöra en fortsättning på Vasas rutplanecentrum.

Berätta din åsikt om travdalen

Lapset jätskillä

Bo och lev

kerrostalot

Byggande

kokousnettiml.jpg

Bli företagare i Travdalen

puhelin

Kontaktinformation


Basuppgifter

Travdalen är en ny stadsdel som kommer att utgöra en fortsättning på Vasas rutplanecentrum. Detta detaljplaneområde omfattar Vasas f.d. travbaneområde. I planområdet ingår även motorvägen (E12) från Krutkällarvägen till Malmögatan och ett område väster om motorvägen angränsande till Skånegatan, Travgatan och Krutkällarvägen.

I Travdalen byggs en attraktiv och stämningsfull boendemiljö bestående av ca 135 000 kvadratmeter våningsyta. Ungefär 1600–1800 nya bostäder kommer att byggas på området och de blir hem för 2000–2500 invånare. Det kommer även att finnas mångsidiga möjligheter till olika typer av service och affärslokaler på området.

Förberedande jordbyggnadsarbeten har redan påbörjats i Travdalen. Byggnadsarbetena pågår i 2–3 år. Byggandet i de första kvarteren startar år 2020. Målet är att de första invånarna ska kunna flytta in på området under åren 2022–2023.

Travdalen är en stadsdel med hjärta och mångsidig bostadsstruktur där allt som är viktigt finns nära. Här trivs såväl barn som vuxna, invånare som besökare!

Staden satsar på utveckling av området

Den mångsidiga service, de levande gator och öppna platser som planeras i Travdalen uppkommer inte av sig själva. De kräver aktiva åtgärder av staden och intelligent styrning och utveckling av byggandet. Samarbete krävs både inom staden och mellan olika instanser i fråga om byggandet.

Det är meningen att området ska få en egen identitet och satsningar görs för att skapa en sådan. Travdalens särdrag skapas av bland annat ett eget konstprogram för bostadsområdet och stadsplanering som styr bostadsutbudet och byggandet. I synnerhet satsas på energilösningar som en del av Vasa stads energi- och klimatprogram samt på nya sätt att förverkliga affärs- och verksamhetslokaler. Även på kvaliteten på byggandet av offentliga lokaler satsas kraftigt.

En hållbar invånarstruktur bestående av olika människor, högklassig närservice, utveckling av gemenskapen och mångsidigt främjande av kultur ger på både kort och lång sikt förutom Travdalen även staden i övrigt ett stort mervärde. De förbättrar områdets funktion och ökar dess dragningskraft. En mångsidig stadsstruktur har även en betydande inverkan när det gäller att främja den lokala ekonomin och sysselsättningen. Det här stämmer överens med Vasa stads strategi och är uttryckligen att främja en rik och mångsidig stadskultur!

Vasa testar nya energilösningar i EU-projekt -Vasabladet 25.10.2017

ak1079 Ravilaakso havainnekuva 4
13.3.2018
Vasa stadsstyrelse beslutade vid sitt sammanträde 12.3.2018 bland annat om vinnaren i tävlingen gällande Travdalens välfärdskvarter, pilotförsök i fråga om valfriheten samt om grön el.