Förbigå menyn

Bli företagare i Travdalen

Travdalen finns på ett för företagare idealiskt område: invid goda trafikförbindelser och nära centrum. Strävan är att områdets gaturum ska vara så levande som möjligt och att första våningarna i fasaderna mot de öppna platserna och de livligaste korsningarna ska reserveras för affärslokaler.

I Travdalen byggs affärslokaler som kan användas för olika ändamål. Eventuella speciallösningar som företagen behöver kan beaktas redan i planerings- och byggnadsskedet.

Ett av dragplåstren i Travdalen ur företagens synvinkel är utbudet av olika typer av verksamhetslokaler för uppstartsföretag. Även pop upp-lokaler har utmärkta möjligheter att bli framgångsrika i Travdalen. Servicen i Travdalen kommer även att kompletteras av gemensamma lokaler i anslutning till flervåningshus och de kommer att kunna användas på ett mångsidigt sätt. De skapar utvidgningsmöjligheter på området för företag och verksamhetslokaler.

Lämpliga företag i Travdalen

  • Förhoppningen är att det ska finnas minst en dagligvaruhandel på ca 400–600 m² i Travdalen.
  • Två till tre restauranger ska förhoppningsvis finnas i området, dagtid kan de fungera som lunchrestauranger och kvällstid som beställningsrestauranger.
  • Därtill ryms flera mindre företag av typen grill eller kiosk på området. Det ska också vara möjligt att öppna ett antal barer i området.
  • I anslutning till de servicehus som kommer att planeras på området behövs många olika typer av företag. Exempelvis mat- och hälsoservice kunde tillgodose servicehusens behov. Efterfrågad hälsoservice kunde vara exempelvis läkarservice och småskaliga vårdinrättningar.
  • En specialaffär för idrottsredskap skulle passa bra för att tillgodose efterfrågan i anslutning till idrottsutbudet i omgivningen (t.ex. försäljning av fanprodukter & och sportutrustning).