Förbigå menyn
Nainen halaa lasta talvimaisemassa.

Artikelkategorier: Nyheter

Yrkeskunniga personer inom småbarnspedagogiken erbjuds 65 jobb i Vasa

Publicerad: 15.3.2024

Uppdaterad: 18.3.2024

Lycka är att jobba med barn: i Vasa behöver vi fler entusiastiska, yrkeskunniga personer inom småbarnspedagogiken som är intresserade av att utveckla sitt arbete! Vid ansökningsomgången till småbarnspedagogiken som börjar 15.3.2024 finns totalt 65 lediga arbetsplatser.

Jobb erbjuds för lärare och speciallärare, socionomer, barnskötare, daghemsarbetare och assistenter samt biträdande föreståndare inom småbarnspedagogiken. Både ordinarie och tidsbundna uppgifter kan sökas.

I vår kommer en del av uppgifterna att rekryteras anonymt. För att främja lika behandling gynnar vi anonym rekrytering.

I Vasa finns daghem och familjedagvård.  De kommunala daghemmen är totalt 37. Hos oss finns det finska, svenska och tvåspråkiga daghem. Personalen använder gruppens språk i sitt arbete.

Per grupp arbetar i regel två lärare inom småbarnspedagogiken och en barnskötare.

– Inom småbarnspedagogiken satsats det på att stärka personalens kunnande och utveckla nya verksamhetssätt och en inkluderande verksamhetskultur. Under det pågående verksamhetsåret har chefernas och biträdande föreståndarnas resurser styrts mera än tidigare till att stöda teamen pedagogiskt, beskriver tf direktören för småbarnspedagogiken Maria Karvonen.

Vid TE-livesändningar mera information om arbetsplatserna

Arbetsplatserna kan sökas via Kuntarekry 15.3-2.4. Alla platser som kan sökas finns på Kuntarekrys webbplats.

Mer information om de lediga arbetsplatserna inom småbarnspedagogiken samt om Vasas småbarnspedagogik som arbetsplats får du också vid TE-livesändningarna 21.3.

TE-live, dvs. arbetskrafts- och näringsbyråns direktsändning kan du följa på webben på adressen  https://te-live.fi/. Finskspråkig sändning är det 21.3 kl. 11 och svenskspråkig 21.3 kl. 14. Inspelningarna från sändningarna kan också ses efteråt på TE-lives webbplats.

Energifostran från tidig ålder

Vasa är Nordens energihuvudstad vilket gör att energifostran även finns med inom småbarnspedagogiken. Viktigt är också en mångsidig och trygg användning av informations- och kommunikationsteknik tillsammans med en vuxen.

– Personalens digitala kunskaper och utbildning utgör en stor del av småbarnspedagogiken. Vår personal stöds av en egen digitalpedagogisk utvecklare, som ger nya perspektiv av digitalt lärande på fältet, berättar Karvonen.

Vasa är en internationell kuststad, där ett språkberikande program har tagits med i planen för småbarnpedagogiken. I daghemmen ordnas regelbundet och planerat verksamhet på något annat språk än gruppens verksamhetsspråk: vi ger barnen smakprov på olika språk genom t.ex. sånger, ramsor och sagor.

Vasa – målet är Finlands lyckligaste invånare! Kom med och fostra lyckliga barn!

Läs mer: