Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Sommarjobb på staden intresserade i Vasa: antalet sökande steg från i fjol

Publicerad: 8.3.2024

I Vasa stads sommarjobbssökning, som avslutades 3.3, kom det in totalt 2178 ansökningar och antalet sökande steg med nästan 13 procent från fjolåret. I år fanns det cirka 55 olika arbetsuppgifter och totalt 450 sommarjobbsplatser att söka.

Sommarjobb kunde sökas i fem olika ansökningsgrupper: 14–15-åringar, 16–17-åringar och 18–29-åringar, högskolestuderande samt unga som har funktionshinder och specialbehov.

– Antalet sökande ökade glädjande nog i varje åldersgrupp. Vi har som mål att så många som möjligt av de unga ska hitta en lämplig sommarjobbsplats, säger Anne Lindell som är rekryteringsansvarig.

De populäraste sommarjobben var uppgifter som daghemsbiträde (639 sökande), assisterande parkarbetare (385 sökande), hjälpledare (konst- och idrottsläger för barn, 160 sökande), vårdbiträde (Hjälpar-verksamheten och assistentverksamhet inom äldreomsorgen: 132 sökande) och byråpraktikant (112 sökande).

– Vi meddelar dem som fått ett sommarjobb senast 28.3. Också de som har blivit utan en sommararbetsplats får beslutet per e-post senast 15.4, säger Lindell.

Vasa stad är en av de största sysselsättarna i regionen och erbjuder varje år hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. De största arbetsgivarna är daghemmen, grönområdena, biblioteken och museerna.

Sommarjobbsansökan pågick 15.1-3.3.2024.