Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Vi söker 450 sommarjobbare i en rekryteringsprocess som inleds 15.1

Publicerad: 15.1.2024

Vasa stads sommarjobbsansökan inleds den 15 januari och pågår ända till den 3 mars. I år kan man söka cirka 50 olika arbetsuppgifter och 450 sommarjobb. Staden stöder också unga i sökandet efter arbete, sysselsätter idrottslöften och delar ut sommarjobbssedlar.

Vasa stad har fem olika ansökningsprocesser för ungas sommarjobb:

  • för 14–15-åringar
  • 16–17-åringar
  • 18–29-åringar

Dessutom har högskolestuderande samt unga med funktionsnedsättning och behov av särskilt stöd en egen ansökningsprocess. Målet är att hitta lämpliga sommarjobb åt så många unga som möjligt.

De största arbetsgivarna är daghemmen, grönområdena och biblioteken

I år söker man till sommarjobben bland annat daghemsbiträden, assisterande parkarbetare, hjälpledare till barnläger, turistinformatörer och ingenjörspraktikanter. De största arbetsgivarna är traditionellt daghemmen, grönområdena och biblioteken, säger Anne Lindell som är rekryteringsansvarig.

– En ny sommararbetsplats som vi har inom kultur- och bibliotekstjänsterna är läskompisen, som har i uppgift att läsa för barn och skolelever i daghem, på sommarläger eller på andra platser som man har kommit överens om i förväg.

Det lönar sig att lämna in ansökan i tid

Sommarjobben år 2024 kan sökas under tiden 15.1−3.3.2024 på adressen www.kuntarekry.fi/se.

Besluten om sommarjobbare fattas senast 28.3, men valen kan göras redan under ansökningsprocessen. Det lönar sig att lämna in ansökan i tid. Också de som har blivit utan en sommararbetsplats får beslutet per e-post senast 15.4.

– Den respons som vi har fått in av våra sommarjobbare har varit positiv. Mest beröm får vi för mångsidiga och betydelsefulla arbetsuppgifter, ett gott arbetsklimat och kollegerna, konstaterar Lindell.

Stöd för idrottslöften, nyutexaminerade och invandrare

Vasa stad utvecklar hela tiden olika sätt att sysselsätta unga, så att så många som möjligt ska få ett jobb och en första arbetserfarenhet. I sommar fortsätter staden bland annat med arbetssökningstjänsten Mun eka duuni – Mitt första jobb. Den går ut på att stödja de ungdomar som har det svårt att på egen hand hitta sitt första sommarjobb.

– Efter fjolårets goda erfarenheter kommer vi att fortsätta att ordna sommarläger för invandrare och nyutexaminerade. Lägerverksamhet som främjar sysselsättningen ordnas i samarbete med ett aktörsnätverk. Målet är att främja sysselsättningen även i framtiden, säger sysselsättningsansvarig Helena Nurmikoski.

Vasa fortsätter också med att sysselsätta idrottare från Vasa med stipendier som möjliggör träning och tävlingar under sommaren. Sysselsättningsstipendierna beviljas på basis av förslag som tränare har skickat till Vasaregionens Idrottsakademi.

Sommarjobbssedeln är till hjälp för att sysselsätta unga

En ung person har möjlighet att tillsammans med ett företag eller en förening ansöka om en sommarjobbssedel.

Sommarjobbssedeln är ett stöd i form av pengar som Vasa stad beviljar privata företag eller föreningar som sysselsätter unga i åldern 15–29 år. Man kan ansöka om sedeln under tiden 1.4–15.5.2024 i Vasa stads elektroniska tjänster.