Förbigå menyn
Lapsi leikkii päiväkodin pihalla

Kom och jobba inom småbarnspedagogiken i Vasa

Lycka är att jobba med barn: i Vasa behöver vi fler entusiastiska, yrkeskunniga personer inom småbarnspedagogiken som är intresserade av att utveckla sitt arbete!

Vid ansökningsomgången till småbarnspedagogiken som börjar 15.3.2024 finns totalt 65 lediga arbetsplatser. Jobb erbjuds för lärare och speciallärare, socionomer, barnskötare, daghemsarbetare och assistenter samt biträdande föreståndare inom småbarnspedagogiken.

Sök till oss via Kuntarekry

Mer information om de lediga arbetsplatserna inom småbarnspedagogiken samt om Vasas småbarnspedagogik som arbetsplats får du också vid TE-livesändningen. Titta på inspelningen: https://te-live.fi/se/sandningar/kJCy00Ork

 

I Vasa finns det valmöjligheter!

 • 37 kommunala daghem
  • 25 finskspråkiga enheter varav  3 enheter med språkbad
  • 9 svenskspråkiga enheter
  •  3 tvåspråkiga enheter (finska-svenska) varav 3 enheter med skiftesvård
 • över 650 yrkeskunniga personer inom småbarnspedagogiken

I Vasa finns det både finsk- och svenskspråkiga daghem. Barngrupperna är alltid endera finsk- eller svenskspråkiga, så du klarar dig utmärkt hos oss med bara finska eller svenska också!

Som Nordens energihuvudstad är även energifostran viktig för oss från ung ålder samt en mångsidig och trygg användning av informations- och kommunikationsteknik tillsammans med vuxna. Exempelvis i förskoleundervisningsgrupperna används Bee-Bot-robotar som stöd vid inlärningen av programmering och kodning.

Vi är en internationell kuststad, där ett språkberikande program har tagits med i vår plan för småbarnpedagogiken. I daghemmen ordnas regelbundet och planerat verksamhet på något annat språk än gruppens verksamhetsspråk: vi ger barnen smakprov på olika språk genom t.ex. sånger, ramsor och sagor.

Vasa – med Finlands lyckligaste invånare som mål! Kom med och fostra lyckliga barn!

Läs karriärberättelser inom småbarnspedagogiken

Läs Paulas berättelse! Paula är lärare inom småbarnspedagogiken!

Läs Idas berättelse! Ida är lärare inom småbarnspedagogiken!

Läs Tiinas berättelse! Tiina är speciallärare inom småbarnspedagogiken!

Läs Idas berättelse! Ida är speciallärare inom småbarnspedagogiken!

Läs Jannes berättelse! Janne är barnskötare inom småbarnspedagogiken!

Läs Maris berättelse! Mari är familjedagvårdare inom småbarnspedagogiken!

Läs Miras berättelse! Mira är lärare inom småbarnspedagogiken!

Läs Maritas berättelse! Mari är barnskötare inom småbarnspedagogiken !

Vad kan vi erbjuda dig?

Du behöver inte göra arbetet ensam

Även om arbetet inom småbarnspedagogiken är ansvarsfullt och krävande, behöver du aldrig göra det ensam.  Du får arbeta i en multiprofessionell arbetsgemenskap. Hjälp och stöd får du alltid när du behöver det, av medlemmarna i ditt team, daghemsföreståndaren, specialläraren inom småbarnspedagogik och yrkeskunniga personer inom andra branscher. Hos oss är du en del av en multiprofessionell arbetsgemenskap med stor yrkeskunnighet.

Möjlighet att påverka det egna arbetet

Även om småbarnspedagogiken styrs av många olika lagar, förordningar och planer för småbarnspedagogik, finns det även mycket utrymme för egna idéer och tankar! Arbetet inom småbarnspedagogiken erbjuder en ypperlig möjlighet att få göra ett arbete, där du själv får planera, genomföra och utveckla ditt arbete. I detta arbete har du tillstånd av använda din kreativitet och fantasi!

Mångsidiga arbetsuppgifter

Arbetsdagarna innehåller många olika och varierande arbetsuppgifter, som för sin del gör att arbetet hålls intressant.

Tillstånd att leka!

I det här arbetet behöver du inte bara sitta vid datorn. Du får möjlighet att hoppa in i en fantasivärld, vistas utomhus oberoende av väder, sjunga och spela, åka på utflykt samt stanna upp och förundra dig över och undersöka de små sakerna i vardagen tillsammans med barnen.

Personalförmåner

Vi erbjuder e-passets kultur- och motionsförmån. Förutom bra arbetskamrater erbjuder vi som anställningsförmåner bl.a. motionsverksamhet och kultur samt andra förträffliga fördelar som garanterar framgångsrika karriärvägar:

 • en utsiktsplats över uppgifterna i kommunbranschen i en kundorienterad, innovativ och nätverksbaserad arbetsgemenskap
 • högklassiga utbildningar på många olika områden, introduktion, handledningsprogram och möjlighet till arbetsrotationer för att utveckla det egna kunnandet
 • motionsglädje med gratis Välmående Vasa-motionsgrupper och konditionskampanjer samt rabatter på inträdesavgifterna till gym och till simhall.
 • förmånliga kulturupplevelser på teaterföreställningar, konserter, museer och många evenemang
 • heltäckande företagshälsovårdstjänster vid Vasa Regionala Företagshälsovård, där man satsar speciellt på övervakning och främjande av våra arbetstagares välmående
 • balans mellan arbete och fritid, så att livet också består av annat än arbete! Vi strävar efter att hålla arbetstiderna regelbundna och på flera områden finns det möjlighet till flexibla arrangemang.

Välkommen att arbeta hos Vasa stad!

Bli vikarie inom småbarnspedagogiken

Vi behöver kortvariga vikarier inom småbarnspedagogiken till uppgifter som lärare, barnskötare, assistenter och daghemsarbetare. Behörighetskraven fastställs i enlighet med förordningarna som getts om ifrågavarande befattningar.

Inom småbarnspedagogiken kan även en person som är intresserad av branschen och lämplig att arbeta med barn arbeta som kortvarig vikarie.

Sök vikariat inom småbarnspedagogiken i Kuntarekry!

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Vasa stads rekryteringsservice