Förbigå menyn
TaiKon lapsi ja vanhempi

Teater-, dans-, cirkusmix

för 4–5 åringar

I teater-,dans- och cirkusmix bekantar sig barnet tillsammans med föräldern med tre konstformer. En rolig och fartfylld lektion, som barnet och föräldern gör tillsammans. Barnet kan också delta tillsammans med mor- eller farförälder eller en annan vuxen.

Ytterligare information om grupper finns i fliken Mer info och anmälning.

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande A (tidig höst)

 • för 4–5 åringar
 • 8 gånger x 45 min. på hösten
 • Tvåspråkig grupp (svenska, finska).
 • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.
 • Mer info och anmälning

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande B (tidig höst)

 • för 4–5 åringar
 • 8 gånger x 45 min. på hösten
 • Tvåspråkig grupp (svenska, finska).
 • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.
 • Mer info och anmälning

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande C (sen höst)

 • för 4–5 åringar
 • 8 gånger x 45 min. på hösten
 • Tvåspråkig grupp (svenska, finska).
 • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.
 • Mer info och anmälning

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande D (sen höst)

 • för 4–5 åringar
 • 8 gånger x 45 min. på hösten
 • Tvåspråkig grupp (svenska, finska).
 • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.
 • Mer info och anmälning

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande E (tidig vår)

 • för 4–5 åringar
 • 8 gånger x 45 min. på våren
 • Tvåspråkig grupp (svenska, finska).
 • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.
 • Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.
 • Mer info och anmälning

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande F (tidig vår)

 • för 4–5 åringar
 • 8 gånger x 45 min. på våren
 • Tvåspråkig grupp (svenska, finska).
 • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.
 • Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.
 • Mer info och anmälning

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande G (sen vår)

 • för 4–5 åringar
 • 8 gånger x 45 min. på våren
 • Tvåspråkig grupp (svenska, finska).
 • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.
 • Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.
 • Mer info och anmälning

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande H (sen vår)

 • för 4–5 åringar
 • 8 gånger x 45 min. på våren
 • Tvåspråkig grupp (svenska, finska).
 • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.
 • Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.
 • Mer info och anmälning
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

 • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori 7-9, Vaasa