Förbigå menyn
TaiKon lapsi ja vanhempi

Teater-, dans-, cirkusmix

2017-2018 födda

I teater-,dans- och cirkusmix bekantar sig barnet tillsammans med föräldern med tre konstformer. En rolig och fartfylld lektion, som barnet och föräldern gör tillsammans. Barnet kan också delta tillsammans med mor- eller farförälder eller en annan vuxen.

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande A (höst)

2017-2018 födda. 8 x 45 min. / vecka. Tvåspråkig grupp (finska, svenska).

Lärare: Kristian Nordblad

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11,

Dag och klocktid: tis kl. 16.45-17.30

Hösttermin: 23.8-11.10.2022

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande B (höst)

2017-2018 födda. 8 x 45 min. / vecka. Tvåspråkig grupp (finska, svenska).

Lärare: Kristian Nordblad

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11

Dag och klocktid: ons kl. 16.45-17.30

Hösttermin: 24.8-12.10.2022

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande C (höst)

2017-2018 födda. 8 x 45 min. / vecka. Tvåspråkig grupp (finska, svenska).

Lärare: Kristian Nordblad

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11,

Dag och klocktid: tis kl. 16.45-17.30

Hösttermin: 25.12-20.12.2022

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande D (höst)

2017-2018 födda. 8 x 45 min. / vecka. Tvåspråkig grupp (finska, svenska).

Lärare: Kristian Nordblad

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11,

Dag och klocktid: ons klo 16.45-17.30

Hösttermin: 26.10-14.12.2022

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande E (vår)

2017-2018 födda. 8 x 45 min. / vecka på våren. Tvåspråkig grupp (finska, svenska).

Lärare: Nordblad Kristian

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Stuga 1/Teater

Dag och klocktid: tis kl. 16.45 – 17.30

Vårtermin: 10.1.2023 – 7.3.2023

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Anmälningstiden börjar: 1.12.2022 kl. 7.00

Gruppen fylls i anmälningsordning.

Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande F (vår)

2017-2018 födda. 8 x 45 min. / vecka på våren. Tvåspråkig grupp (finska, svenska).

Lärare: Nordblad Kristian

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11, Stuga 1/Teater

Dag och klocktid: ons kl. 16.45 – 17.30

Vårtermin: 11.1.2023 – 8.3.2023

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Anmälningstiden börjar: 1.12.2022 kl. 7.00

Gruppen fylls i anmälningsordning.

Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande G (vår)

2017-2018 födda. 8 x 45 min. / vecka på våren. Tvåspråkig grupp (finska, svenska).

På kommande på våren fr.o.m. 14.3.2023.

Lärare: Kristian Nordblad

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11

Dag och klocktid: tis kl. 16.45 – 17.30

Vårtermin: 14.3.2023 – 2.5.2023

Kursavgift: 35,00 € / 8 gånger

Anmälningstiden börjar: 1.12.2022 kl. 7.00

Gruppen fylls i anmälningsordning.

Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.

Teater-, dans- och cirkusmix förberedande H (vår)

2017-2018 födda. 8 x 45 min. / vecka på våren. Tvåspråkig grupp (finska, svenska).

På kommande på våren fr.o.m. 15.3.2023.

Lärare: Kristian Nordblad

Undervisningsställe: TaiKon, Kasarmi 11

Dag och klocktid: ons kl. 16.45 – 17.30

Vårtermin: 15.3.2023 – 3.5.2023

Kursavgift: 35,00 €

Anmälningstiden börjar: 1.12.2022 kl. 7.00

Gruppen fylls i anmälningsordning.

Kursen kan inte betalas i samband med anmälan. Räkning kommer per post senare.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori 7-9, Vaasa