Förbigå menyn
TaiKon, opettajat

TaiKons personal

Kontakta oss gärna, vi är till för dig!
E-post: fornamn.efternamn@edu.vaasa.fi

Rektorer och heltidsanställda lärare

Rektorer
Mia Wiik

 • biträdande rektor
 • Tfn 0400 256 961
Sannasirkku Autio

 • resultatområdesdirektör, ledande rektor Medborgarinstitutet Alma
 • Tfn 0400 299 826
Heltidsanställda lärare
Mirka Johansson

 • planeringsansvarig lärare inom visuella ämnen (bildkonst, slöjd, mediekonst)
 • Tfn 040 744 5582
Heini Haverinen

 • planeringsansvarig lärare i dans (och scenkonst)
 • Tfn 040 183 8438
 

Johanna Eskola-Råberg

 • planeringsansvarig lärare på TaiKon och lektor i klassisk balett på Kuula-institutet
 • Tfn 040 575 0245
Alli Alho

 • Lärare inom visuella ämnen
 • Tfn 040 352 6083
 

 

Nella Turkki  (på föräldraledighet t.o.m 10.6.2024)

 • planeringsansvarig lärare i scenkonst
 

Lärare i scenkonst (teater, dans, cirkus)

Mia Wiik, danslärare, biträdande rektor

 • kandidat i danskonst (Danshögskolan, Stockholm) och pedagogie magister (klasslärare, Åbo Akademi)
 • har fungerat som danspedagog i Vasa sedan 1997 med nutidsdans och klassisk balett som undervisningsämnen
 • sedan 2005 har Mia innehaft tjänsten som ledande lärare för grundläggande konstundervisning och biträdande rektor från början av 2021
Nella Turkki, lärare i teater- och danskonst (på föräldraledighet t.o.m 10.6.2024)

 • planeringsansvarig lärare i scenkonst
 • magister i danskonst (Teaterhögskolan)  och dramainstruktör (Åbo YH)
 • har studerat modern och nutidsdans i Tyskland och i Österrike
 • arbetar också som teater- och danskonstnär, regissör och producent

 

Anna Moberg, lärare i teaterkonst

 • utbildad dramainstruktör med inriktning fysisk teater (Svenska yrkeshögskolan) och yrkeslärarbehörighet (Åbo Akademi)
 • Anna har jobbat inom grundläggande konstundervisning, som lärare i teaterkonst sedan 2004
Viivi Sjöblom, danslärare

 • kandidat i danspedagogik (Stockholm Dans och Cirkushögskolan)
 • Viivi har jobbat som danslärare sedan 2017
Johanna Eskola-Råberg

 • planeringsansvarig lärare på TaiKon och lektor i klassisk balett på Kuula-institutet
 • utbildad danslärare (Kuopion konservatorio), magister i danskonst (Teateröhögskolan) och filosofiemagister (kommunikationsvetenskap, Vasa universitetet)
 • Johanna har undervisat i klassisk balett i Kuula-institutet sedan 1991

 

Heini Haverinen, danslärare

 • planeringsansvarig lärare i dans (och scenkonst)
 • yrkesdansarutbildning (Balettakademien Stockholm)
 • utbildad danspedagog (Dans och Cirkushögskolan, Stockholm)
 • Heini har undervisat dans tio år

 

Annika Sillander, danslärare

 • utbildad dansare från Millennium Performing Arts i London och magister i danskonst från Roehampton
 • har arbetat månsidigt inom dans under tjugo års tid i Finland, England och Norge
 • Annika har fungerat som verksamhetsledare för regionala danscentret i Österbotten
Tina Aspholm, lärare i teaterkonst

 • dramainstruktör (SYH)
 • yrkeslärare (JAMK)
 • lång yrkeskarriär
Nanna Rahikainen, danslärare

 • utbildad danspedagog (Åbo YH)
 • arbetar både som dansare och pedagog
 • Nanna undervisar på TaiKon, Kuula-institutet och Alma i nutidsdans, jazzdans och dansimprovisation
Julia Johansson, cirkuslärare

 • utbildad dramainstruktör med inriktning fysisk teater (YH Novia).
 • cirkusstudier i Stockholm och Escola de circ Rogelio Rivel, Barcelona.
 • Julia har undervisat inom cirkus-, teater- och danskonst sedan 2009

 

piktogram
Kristian Nordblad, cirkuslärare

 • utbildad scenkonstpedagog (YH Novia)
Julle Vestman, teaterlärare

 • utbildad scenkonstpedagog (YH Novia)
 
Sulamita Panduro, danslärare

 • kandidat i danskonst (San Diego)
 • arbetat som dansare, lärare och producent i USA, Spanien, England och Finland
 

Lärare i visuella ämnen (bildkonst, slöjd, mediekonst)

Mirka Johansson, bildkonstlärare

 • planeringsansvarig lärare inom visuella ämnen
 • Kuvataiteilija (Svenska Yrkeshögskolan), konstpedagog (Åbo Akademi), magister i samhällsvetenskap (Jyväskylän yliopisto) och har avlagt behörighetsgivande studier för lärare (Hämeen ammattikorkeakoulu)
 • Fungerar som aktiv bildkonstnär
Alli Alho, bildkonstlärare

 • utbildad skulptör (Åbo ritskola) och bildkonstnär (YH)
 • Alli jobbar också som konstnär
 • har fungerat som bildkonstlärare på TaiKon sedan 2009
Marita Perttula, bildkonstlärare

 • utbildad bildkonstnär (YH) och skulptör (Kankaanpää konstskola)
 • yrkeslärarbehörighet (YH)
 • har fungerat som bildkonstlärare på TaiKon sedan 1992
Johanna Halme, bildkonstlärare (på permission)

 • utbildad bildkonstnär (YH) och grafiker (YH)
 • har avlagt yrkeslärarbehörighet (Åbo Akademi)
 • har jobbat som museipedagog och fungerat som timlärare i konstämnen
 • jobbar som konstpedagog i konststiftelse
Andreas Sundin, bildkonstlärare

 • planeringsansvarig lärare inom visuella ämnen
 • utbildad serie- och bildberättare (Högskolan i Gävle)
  Andreas har  ämneslärarstudier i teknisk slöjd (Åbo Akademi)
Pekka Matalamäki, slöjdlärare, keramik

 • Pekka är professionell keramiker
 • har fungerat som slöjdlärare på TaiKon sedan 1993
Anna Nordström, slöjdlärare, textil

 • textilartenom (YH Sydväst, Åbo)
 • har avlagt behörighetsgivande studier för lärare (Åbo Akademi)
 • Anna har fungerat som slöjdlärare vid Taikon sedan 2017
Anne Viinikka, lärare i slöjd, textil

 • textilartenom (Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos)
 • inredare yrkesexamen (Teak)
 • har jobbat inom grundläggande konstundervisning för barn och unga i Tavastehus och i Vasa sedan 1991
 • Anna har jobbat som lärare i textilslöjd, i specialtekniker och i grundläggande konstundervisning i slöjd för vuxna i Vaasa opisto sedan 2000
Matilda Byström, lärare i slöjd, textil

 • textillärare (Åbo Akademi)
 • Matilda jobbar även som assistent på en lågstadieskola
 

Anu Valkama, lärare i mediakonst och bildkonst

 • utbildad bildkonstnär (Åbo Ritskola) och  konstmagister (Konstindustriella högskolan)
 • Anu jobbar som Art Director på reklambyrå
Pia Murto, lärare i mediakonst

 • Kulturproducent YH, specialiserat sig i medieproduktion, SeAMK
 • Arbetar som verksamhetsledare på Filmcentrum Botnia
 • fungerar som en del av nätverket filmfostran

 

Tobias Ahlskog, lärare i teknisk slöjd

 • utbildad elektronik- el- och automationsmontör
piktogrammi
Laura Hellbom, lärare i slöjd, textil

 • Studerande i slöjdvetenskap (Åbo akademi)
 • Guide och konstgruppsledare för barn vid Vasa stads museum
Jannika Nylander, bildkonstlärare

piktogrammi piktogrammi
Kirsi Rikala,lärare i slöjd, textil

Heli Rauha-Hyyppä,lärare i slöjd, textil

 

Sekreterarservice

Telefonservice: 

mån–tors kl. 10–14

Janika Österholm, ekonomisekreterare

 • Fakturering (bl.a. kursfakturor)
 • alma@edu.vaasa.fi
 • Tfn 040 4826 464

Pia Rantaniemi, servicesekreterare

 • Kundkommunikation och elektronisk kundtjänst
 • alma@edu.vaasa.fi
 • Tfn 040 6194 692

Övrig personal

Kaisa Salo

 • producent
 • evenemang, läger, kommunikation
 • 040 179 9681
Kalle Halme

 • expeditionsmästare
 • uthyrning av utrymmen
 • 040 614 8628
piktogrammi piktogrammi
Nina Hautio

 • projektkoordinator, Skapa i Vasaregionen-projektet
 • 040 523 1594
Mirja Tuomivirta

 • projektarbetare, Kvalitetsutveckling-projektet
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

 • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori 7-9, Vaasa