Förbigå menyn

Läroplan för TaiKon

Undervisningen ges enligt fördjupad lärokurs i dans och bildkonst och allmän lärokurs i teaterkonst, cirkuskonst, slöjd och mediekonst.