Förbigå menyn
TaiKon

Teater-, dans- och cirkusmix

för 6–7 åringar

I teater-,dans- och cirkusmix bekantar sig barnet med tre konstformer under året. Mixgruppen är en introduktion till de performativa konstformerna, där man får öva sig att fungera i grupp, att samarbeta och där man får bekanta sig med den egna kroppen som uttrycksmedel. Eleven bekantar sig med dansens, teaterns och cirkusens rörelsevärld genom lekfullhet och glädje. Grundläggande färdigheter i konstämnena övas genom att utnyttja och respektera barnets naturliga fantasi.

Ytterligare information om grupper finns i fliken Mer info och anmälning.

Teater-, dans- och cirkusmix för 6-åringar

  • För 6-åringar
  • 45 min. / vecka, 16 veckor på hösten och 16 veckor på våren.
  • Tvåspråkig grupp (svenska, finska).
  • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.

Teater-, dans- och cirkusmix för 7-åringar

  • För 7-åringar
  • 60 min. / vecka, 16 veckor på hösten och 16 veckor på våren.
  • Tvåspråkig grupp (svenska, finska).
  • Undervisningen är kvällstid på TaiKon på Kasernområdet.

Teater-, dans- och cirkusmix presentationsvideo

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Grundläggande konstundervisning - TaiKon (Kasern 11) Östra Kaserntorget 7-9, TaiKon - Taiteen perusopetus, Itäinen Kasarmintori 7-9, Vaasa