Förbigå menyn

Anmälan av vårdtider

Småbarnspedagogiken i Vasa stad har i bruk ett program där vårdnadshavarna meddelar barnets vårdtider och på förhand planerad frånvaro.

Den elektroniska vårdtidsbokningen fungerar både som applikation som
kan laddas ner på mobiltelefon eller pekplatta och som webbversion på dator.

Inloggning

Namnet på applikationen är Tieto Edu. Du kan logga in på Tieto Edu via Suomi.fi-inloggning, det vill säga med bank- eller mobilidentifiering.

Länken till den elektroninska vårdtidsbokningen (webläsaren, fungerar också i mobilen).

När du loggar in på appen sparar den inloggningsinformationen en vecka. Därefter måste du logga in igen.
Endast barnets officiella vårdnadshavare har tillgång till programmet.

Anmälning av vårdtider

Barnets vårdtider ska alltid meddelas minst en vecka på förhand.

Som exempel, vårdtiderna för vecka 14 skall meddelas senast på söndagen vecka 12. Systemet stänger automatiskt på söndag klockan 24.00 följande veckas kalender, därefter kan vårdtider inte längre bokas.

Ändring av bokade vårdtider efter att systemet stängt kalendern kan endast göras av daghemsföreståndare eller familjedagvårdsledare. Ändringarna görs endast på grund av vårdnadshavarens arbetssituation.

Om barnet inte har någon vårdtidsbokning gjord då systemet stänger veckan i programmet fyller daghemsföreståndaren eller gruppfamiljedagvårdsledaren i nio- timmars dagar åt barnet för de obokade vårddagarna.

Vårdtider kan fyllas i för sex månader framåt

Det möjligt att kopiera vårdtiderna från vecka till vecka eller från ett syskon till annat. Man kan fylla i vårdtiderna för sex månader framåt.

Alla familjer bör göra en reservation för vård, detta gäller även de som har kontrakt för max antal timmar, och de familjer som alltid har samma vårdtider. När vi på förhand vet om hela barngruppens vårdtider kan vi lättare planera verksamheten samt se till att vi har rätt mängd personal på plats under dagen.

Avvikelser

Plötsliga avvikelser, såsom sjukdom, kan också meddelas av vårdnadshavare via programmet.

Om barnet är sjukt eller annars plötsligt frånvarande hela dagen eller en del av dagen, kommer de reserverade vårdtimmarna att dras bort.

Exempel: Om vårdtiden på förhand är reserverad i applikationen till kl. 8–16 (åtta timmar):

  • Barnet är på plats endast kl. 8–14 (sex timmar), eftersom den reserverade tiden för dagen är åtta timmar (8–16) dras åtta timmar bort trots att barnet endast är på plats kl. 8–14.
  • Barnet är sjukt eller annan plötsligt frånvarande hela dagen, de reserverade åtta timmars dras bort.
  • Barnet är närvarande kl. 9–17  nio timmar dras bort, detta eftersom en timme (kl. 16–17) överskrider den reserverade tiden (kl. 8–16).

Vårdtiderna kan följas med i programmet

I programmet kan vårdnadshavarna följa med hur många vårdtimmar som bokats och använts per månad. De tillgängliga vårdtiderna bestäms utgående från det serviceavtal vårdnadshavarna gör.

Det är inte möjligt att boka fler vårdtimmar i månaden än vad man kommit överens om i serviceavtalet. Till exempel, om de överenskomna timmarna är mellan 126 och 146 timmar per månad, kan man boka upp till max 146 timmar per månad.

Instruktioner

Programmets mobilversion kan användas med Android och iOS. Vi rekommenderar webbläsarna Chrome eller Firefox då webbversionen av Tieto Edu används.

Programmet fungerar på finska, svenska och engelska.

Dataombud

Behandling av personuppgifter   Vasa stads småbarnspedagogik

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt