Förbigå menyn

Anmälan av vårdtider

Småbarnspedagogiken i Vasa stad har i bruk ett program Edlevo (tidigare känd som Tieto Edu) där vårdnadshavarna meddelar barnets vårdtider och på förhand planerad frånvaro.

Den elektroniska vårdtidsbokningen fungerar både som applikation som kan laddas ner på mobiltelefon eller pekplatta och som webbversion på dator.

Alla familjer ska göra en vårdtidsbokning, även de som har ett avtal för max antal vårdtimmar eller om barnets vårdtid alltid är den samma.

Den elektroniska vårdtidsbokningen kan tas i bruk först barnet har börjat i småbarnspedagogiken.

OBS! Edlevo och Wilma är två skilda program. Elektronisk anmälan av vårdtider är inte möjlig via Wilma.

Inloggning

Namnet på applikationen är Edlevo. Du kan logga in på Edlevo via Suomi.fi-inloggning, det vill säga med bank- eller mobilidentifiering.

Länken till den elektroninska vårdtidsbokningen (webläsaren, fungerar också i mobilen).

När du loggar in på appen sparar den inloggningsinformationen en vecka. Därefter måste du logga in igen.

Endast barnets officiella vårdnadshavare har tillgång till programmet.

Anmälning av vårdtider

Barnets vårdtider ska alltid meddelas minst en vecka på förhand.

Som exempel, vårdtiderna för vecka 14 skall meddelas senast på söndagen vecka 12. Systemet stänger automatiskt på söndag klockan 24.00 följande veckas kalender, därefter kan vårdtider inte längre bokas.

Ändring av bokade vårdtider efter att systemet stängt kalendern kan endast göras av daghemsföreståndare eller familjedagvårdsledare. Ändringarna görs endast på grund av vårdnadshavarens arbetssituation.

Om barnet inte har någon vårdtidsbokning gjord då systemet stänger veckan i programmet fyller daghemsföreståndaren eller gruppfamiljedagvårdsledaren i nio- timmars dagar åt barnet för de obokade vårddagarna.

Vårdtider kan fyllas i för sex månader framåt

Det möjligt att kopiera vårdtiderna från vecka till vecka eller från ett syskon till annat. Man kan fylla i vårdtiderna för sex månader framåt.

Alla familjer bör göra en reservation för vård, detta gäller även de som har kontrakt för max antal timmar, och de familjer som alltid har samma vårdtider. När vi på förhand vet om hela barngruppens vårdtider kan vi lättare planera verksamheten samt se till att vi har rätt mängd personal på plats under dagen.

Inverkan av bokade och använda timmar på kundavgiften

Plötsliga avvikelser, såsom sjukdom, kan också meddelas av vårdnadshavare via programmet.

Om barnet är sjukt eller annars plötsligt frånvarande hela dagen eller en del av dagen, kommer de reserverade vårdtimmarna att dras bort.

Ett exempel på hur bokade och använda vårdtider beaktas vid faktureringen:

  • vårdhavarnas vårdtidsbokning genom Edlevo-applikationen: 6.30–15.30 (9 h)
  • barnet närvarande på sin småbarnspedagogikplats: 6.45–16.45 (10 h)
  • tid som faktureras: 6.3016.45 (10 h 15 min)

Om den bokade och/eller använda vårdtiden överskrider de överenskomna timmarna, faktureras avgiften enligt en högre avgiftsklass.

Vårdtiderna kan följas med i programmet

I programmet kan vårdnadshavarna följa med hur många vårdtimmar som bokats och använts per månad. De tillgängliga vårdtiderna bestäms utgående från det vårdbehov som vårdnadshavarna har.

Instruktioner

Programmets mobilversion kan användas med Android och iOS. Vi rekommenderar webbläsarna Chrome eller Firefox då webbversionen av Edlevo används.

Programmet fungerar på finska, svenska och engelska.

Instruktionsfilmerna är på finska med svensk text.


Dataombud

Behandling av personuppgifter   Vasa stads småbarnspedagogik

 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

  • Småbarnspedagogikens servicehandledning  06 325 2525