Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Nya funktioner i småbarnspedagogikens Edlevo App

Publicerad: 16.5.2024

Inom Vasa stads småbarnspedagogik används Edlevo App, som familjerna använder för att meddela vårdtider. Nu har det kommit nya funktioner i appen. I fortsättningen är det till exempel möjligt att få service- och avgiftsbesluten inom småbarnspedagogiken elektroniskt i stället för per brev.

I Edlevo App meddelar vårdnadshavarna barnens vårdtider på förhand. Nu finns det också nya funktioner i appen:

  • Uppdatering av kontaktuppgifter
  • Anmälan av barnets plötsliga frånvaro
  • Uppsägning av en plats inom småbarnspedagogiken
  • Elektroniska service- och avgiftsbeslut

Från brev till elektroniska beslut

I och med reformen kan man nu få beslutet om en plats inom småbarnspedagogiken och klientavgiftsbesluten också elektroniskt. Från och med 6.5.2024 sätts alla småbarnspedagogikens service- och avgiftsbeslut automatiskt ut i elektronisk form till alla vårdnadshavare i Edlevo App.  Vårdnadshavaren får ett meddelande i e-posten om att ett beslut har anlänt i Edlevo.

– Tidigare har besluten kommit per brev till hemmen. Det här är en stor helhet, som våra klienter har önskat förändra, säger projektchef Sari Ylikantola vid småbarnspedagogiken.

Ifall en vårdnadshavare inte vill ta emot elektroniska beslut, bör hen meddela detta till småbarnspedagogikens servicehandledning (varhaiskasvatus.palveluohjaus@vaasa.fi).

I Edlevo App används en stark autentisering, vilket innebär att inloggningen sker med suomi.fi-identifiering.

All service inom småbarnspedagogiken finns i fortsättningen i en app

För närvarande använder Vasa stads småbarnspedagogik flera olika system och appar.

Kommunikationen mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna sker genom Wilma, och vårdnadshavarna meddelar vårdtiderna i Edlevo-tjänsten. Personalen använder också Effica-systemet, där man behandlar exempelvis klient- och beslutsinformation och fakturering.

Inom småbarnspedagogiken pågår en systemreform, vars målsättning är att underlätta klienternas vardag och personalens arbete.

I samband med reformen övergår man till en enda tjänst, nämligen Edlevo. I fortsättningen kommer vårdnadshavarna alltså att använda endast ett system för att kommunicera med daghemmet och meddela barnets vårdtider.

Målsättningen är att systemreformen ska vara klar till slutet av år 2025. Starkt involverad i projektet är också Tietoevry, som har utvecklat Edlevo.