Förbigå menyn
Lapset leikkii

Artikelkategorier: Nyheter

Anna Buss har valts till ny direktör för småbarnspedagogiken i Vasa

Publicerad: 31.5.2024

Pedagogie magister Anna Buss har 29.5 valts till ny direktör för småbarnspedagogiken inom Vasa stad.

Anna Buss tillträder sitt nya jobb 1.8.2024. Buss har arbetat som studiechef vid Åbo Akademi och de senaste åren som projektledare inom projekt i anslutning till småbarnspedagogiken.

Buss disputerar för pedagogie doktorsgraden i småbarnspedagogik i juni 2024.  Dessutom har hon avlagt socionomexamen (småbarnspedagogik), examen i undervisningsförvaltning (rektorsbehörighet) och pedagogiska studier för lärare.

I sitt nuvarande arbete har Buss skapat ett brett nätverk inom småbarnspedagogiken och har utmärkta färdigheter att utveckla småbarnspedagogiken i Vasa.

– Vasa stad tilltalar mig genom dess flerspråkighet, kvalitativa småbarnspedagogik och utvecklingsinriktade tankesätt. Resultatområdet inom småbarnspedagogik kan uppfattas som omfattande vilket inspirerar mig. Det inbjuder mig till en möjlighet att fortsätta utveckla småbarnspedagogiken och dess service tillsammans med all personal, säger en glad Anna Buss.

Erfarenhet av ledarskap och kännedom om småbarnspedagogiken och kommunsektorn

Tjänsten som direktör för småbarnspedagogiken söktes av elva personer och på intervju kallades sex sökande.

Intervjugruppen som bestod av ledamöter i nämnden för fostran och undervisning samt representanter för bildningssektorn och småbarnspedagogiken föreslog för nämnden att Anna Buss väljs till ny direktör för småbarnspedagogiken. Nämnden valde Buss till tjänsten utifrån intervjugruppens bedömning.

– Anna Buss har stark forskningsbaserad kännedom om småbarnspedagogiken och bra erfarenhet av att arbeta som chef. Kommunalt beslutsfattande och arbete i nämnden är bekanta för henne, och hon har berett ärenden för beslutsfattande även vid Åbo Akademi. Allt som allt har Buss goda färdigheter att leda personal-, ekonomi- och allmänförvaltningen för småbarnspedagogikens resultatområde, motiverar bildningsdirektör Christina Knookala.