Förbigå menyn

Dataskydd Vasaregionens Turism Ab

Vasaregionens Turism Ab:s - Visit Vasa webbsidor samlar in data för att kunna förbättra tjänsterna på webbplatsen. Användaren kan inte identifieras endast på basen av cookies eller annan teknik, och webbplatsen känner inte till användarens e-postadress om inte användaren själv har angett den.

Visit Vasas webbsida

Vi samlar in data

Vasaregionens Turism Ab:s – Visit Vasa webbsidor samlar in data för att kunna förbättra tjänsterna på webbplatsen. Användaren kan inte identifieras endast på basen av cookies eller annan teknik, och webbplatsen känner inte till användarens e-postadress om inte användaren själv har angett den. I kontaktformulär ombeds användaren att fylla i sin e-postadress om han eller hon vill ha svar på sitt meddelande. Uppgifter som meddelas i kontaktformuläret används endast för att svara på användarens meddelande. Vasaregionens Turism Ab överlåter inte de uppgifter som samlats in om användare till någon tredje part.

Kakor

På webbplatsen vasa.fi används kakor som gör webbplatsen användarvänlig samt enkel och snabb att använda. Klicka på ”Godkänn alla” för att tillåta användningen av kakor. Du kan blockera en tredje parts kakor eller ändra ditt samtycke när som helst i inställningarna för kakor.

Kakor eller cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar i användarens enhet. Kakor lagras på användarens enhet endast på de webbplatser som användaren besöker. Endast den server som skickat respektive kaka kan läsa och använda den senare. Kakor eller andra teknologier skadar inte användarens enheter eller filer. Kakor kan inte heller användas för att använda program eller sprida skadliga sådana.

Visit Vasas nyhetsbrev

Vasa regionens Turism Ab:s (nedan Visit Vasa) nyhetsbrev, som skickas ut till kunder och samarbetspartners av olika slag, använder adresslistor som samlats in, antingen via vår hemsidas erbjudande att beställa nyhetsbrev eller tävlingar, där vi har bett om lov att få använda kontaktuppgifterna för vår marknadsföring. Adresslistorna ges inte ut till utomstående utan används enbart av Visit Vasa. Vill man avboka vårt nyhetsbrev, finns det alltid den möjligheten längst ner i varje nyhetsbrev.

Register- och datasekretessbeskrivning för Visit Vasas bokningssystem

1. Den registeransvarige Vasaregionens Turism Ab (VisitVasa) FO-nummer: 2599583-3 PB 1003, 65101 Vasa Tel: +358 6 352 1145 visit.vaasa@visitvaasa.fi

2. Ansvarsperson och kontaktperson för registerärenden Erkki Laakso, visit.vaasa@visitvaasa.fi, +358 6 325 1145

3. Registrets namn Kundregister för Visit Vasas bokningssystem

4. Användningsändamål för registret Uppgifterna till registret samlas in i samband med bokningen. Utan godkännande ges inte uppgifterna ut till tredje part. Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilerande.

5. Registrets datainnehåll De uppgifter som samlas in är; namn, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuellt företagsnamn samt uppgift om den produkt eller tjänst som köpts.

6. Regelmässiga uppgiftskällor Uppgifterna samlas in då kunden beställer eller köper produkter i vår webbshop.

7. Överföring av personuppgifter Dina personuppgifter överförs ej utanför EU eller utanför EES, och de publiceras inte någonstans.

8. Principer för skydd av registret Registret används endast av Visit Vasas personal och tillträde till registret är skyddat med lösenord, som bara personalen känner till.

(OBS! Sportum Ab ansvarar för egen del för att, behandlingen och dataskyddet av de personuppgifter som sparas i register levererade av Sportum Ab sköts ändamålsenligt.)

9. Granskningsrätt och rätt att kärva rättelser av data Var och en har rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv och att begära rättelse av en felaktig uppgift i registret. Begäran att få kontrollera och rätta de egna uppgifterna bör göras skriftligt till registerhållaren. Registerhållaren kan vid behov be den som ber om ändring att bestyrka sin identitet. Registerhållaren svarar kunden inom den tid som stadgats i EU:s datasekretessbeskrivning (i regel inom en månad).

10. Övriga rättigheter Var och en kan förbjuda hanteringen om personuppgifterna om sig själv, helt eller delvis. Då avlägsnas uppgifterna från registret. Eventuella förbud mot hantering av uppgifterna bör göras skriftligt till registerhållaren. Registerhållaren kan vid behov be den som ber om ändring att bestyrka sin identitet. Registerhållaren svarar kunden inom den tid som stadgats i EU:s datasekretessbeskrivning (i regel inom en månad).

Åtgärderna som nämns i punkt 9 och 10 sänds skriftligen till: Visit Vasa PB 1003 65101 Vasa eller per e-post till visit.vaasa@visitvaasa.fi