Förbigå menyn

Reglarna till utlottningar och dataskyddet

Arrangör av utlottningen

Utlottningen arrangeras av Vasa stad, Kommunikation och samhällsrelationer, PB 3 (Vasaesplanaden 10), 65101 Vasa

Tävlingstid

Tävlingstiden är den tid som anmäld i sammanband med tävlingen.

Pris

Vi utlottar småa priser som anknyter till Vasa. Priserna kan inte omvandlas till pengar. Priserna kan inte överföras till en tredje part, förutom ifall vinnaren inte själv har ett körkort.

Utlottning

Priserna lottas ut bland alla som inom utsatt tid har lämnat sina kontaktuppgifter . Vinnarna meddelas personligen och överlämnandet av priserna överenskoms med vinnarna. Ifall det inte inom två (2) veckor går att få kontakt med vinnaren med de kontaktuppgifter som vinnaren har uppgett, lottas en outlöst vinst ut på nytt.

Användning av kontaktuppgifter

Av dem som deltar i utlottningen begärs kontaktuppgifter för att vinnarna ska kunna kontaktas. Kontaktuppgifterna används inte för några andra ändamål och de förstörs efter att priset har överlåtits.

Arrangörens ansvar i utlottningen

Vasa stad / Kommunikation och samhällsrelationer begränsar sitt ansvar till de pris som är föremål för utlottning. Den som tar emot ett pris befriar arrangören för utlottningen från allt ansvar som kan uppstå eller påstås ha uppstått på grund av att deltagaren deltagit i denna utlottning eller löst ut eller använt priset.

Övrigt 

De officiella reglerna rör samtliga deltagare. Genom att delta i utlottningen förbinder sig deltagarna att följa dessa regler och de beslut som arrangören fattar. Om vinnaren av någon orsak inte vill ta emot priset, har arrangören rätt att dra lott om en ny vinnare. Eventuella oklarheter i anslutning till tillämpningen och tolkningen av regler avgörs av den som ordnar utlottningen. Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar om eventuella hinder uppstår. Arrangören av utlottningen ansvarar inte för eventuella konstaterade oegentligheter.