Förbigå menyn

Aspnäs sportområde (ak1118)

Föremålet för detaljplaneringen är ett skogs- och åkerområde i Aspnäs som avgränsas av Mellanvägen, Roparnäsvägen, Kapellbacksvägen och Radiovägen och genomkorsas av Grundfjärdsbäckens kanal i nord-sydlig riktning.

Avsikten är att utveckla området som ett mångsidigt sport- och rekreationsområde i enlighet med generalplanen och friluftsområdesplanen för Långfjärdens–Gamla Vasa kanals dal. Samtidigt undersöks om det är möjligt att på området anvisa ytterligare byggrätt för hall- och servicebyggnader som betjänar idrottsverksamheten. Syftet är även att bygga en agilityhall på området.

Bakgrundsutredningarna för detaljplanen kan begäras av Planläggningen för påseende.  Bakgrundsutredningarna har refererats på ett heltäckande sätt i detaljplanebeskrivningen.

  1. Aktuell 4.5.2021

  2. Godkänd 12.12.2022

Beredare