Förbigå menyn

Vikinga skolas direktion

Direktionen lyder under svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande Tony Kuusiniemi
Vice ordförande Magnus Erikson
Föredragande rektor Inger Nabb
Närvaro- och talrätt
skoldirektör
Protokollförare Ann-Christin Ilonen
Stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.8.2021 – 31.5.2025

Läs mera om Vikinga skolas direktion

 • En grundskola kan ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så.
  Med två eller flera skolor kan ha en gemensam direktion.
  Verksamheten fastställs närmare i Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden.

Direktion sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen väljer direktionens ledamöter och sektionens representant till den.
  Vikinga skolas direktion har fem ledamöter och fem ersättare

varav en (1) hör till lärarkåren och
till den övriga personalen.

Rektorn fungerar som föredragande för direktionen.
Skoldirektören har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte.

Direktionens uppgifter

 • godkänna skolans årsplan och därtill anslutna övriga planer
  fastställa de regler som reglerar skolans interna verksamhet
  ge utlåtanden och framlägga förslag och initiativ som gäller skolans verksamhet
  fastställa skolans budgetförslag
  främja samarbetet mellan hem och skola
  avstänga elev för en bestämd tid och besluta om hur läroplikten under avstängningen genomförs

Tilläggsuppgifter

 • föredraganden rektor Inger Nabb
  tel. 040 581 3148
  e-post inger.nabb@edu.vaasa.fi

Läs mera om Vikinga skolas direktion

 • En grundskola kan ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så.
  Med två eller flera skolor kan ha en gemensam direktion.
  Verksamheten fastställs närmare i Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden.

Direktion sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen väljer direktionens ledamöter och sektionens representant till den.
  Vikinga skolas direktion har fem ledamöter och fem ersättare

varav en (1) hör till lärarkåren och
till den övriga personalen.

Rektorn fungerar som föredragande för direktionen.
Skoldirektören har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte.

Direktionens uppgifter

 • godkänna skolans årsplan och därtill anslutna övriga planer
  fastställa de regler som reglerar skolans interna verksamhet
  ge utlåtanden och framlägga förslag och initiativ som gäller skolans verksamhet
  fastställa skolans budgetförslag
  främja samarbetet mellan hem och skola
  avstänga elev för en bestämd tid och besluta om hur läroplikten under avstängningen genomförs

Tilläggsuppgifter

 • föredraganden rektor Inger Nabb
  tel. 040 581 3148
  e-post inger.nabb@edu.vaasa.fi

Vikinga skolas direktion sammanträder

på Vikinga skola, Idrottsgatan 10