Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Vikinga skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Andra mötesprotokollen för Vikinga skolas direktion

Om du inte hittar det protokoll du vill ha på den här sidan, kontakta vänligen:

rektor, Inger Nabb
tel. 040 581 3148
e-post: inger.nabb@edu.vaasa.fi

Andra mötesprotokollen för Vikinga skolas direktion

Om du inte hittar det protokoll du vill ha på den här sidan, kontakta vänligen:

rektor, Inger Nabb
tel. 040 581 3148
e-post: inger.nabb@edu.vaasa.fi

Vikinga skolas direktion sammanträder

på Vikinga skola, Idrottsgatan 10.