Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Vikinga skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan

Mötesprotokollen 2022

Mötesprotokollen 2021

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar det protokoll du vill ha på den här sidan, kontakta vänligen

protokollföraren, rektorn, Inger Nabb
tel. 040 581 3148
e-post: inger.nabb@edu.vaasa.fi

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar det protokoll du vill ha på den här sidan, kontakta vänligen

protokollföraren, rektorn, Inger Nabb
tel. 040 581 3148
e-post: inger.nabb@edu.vaasa.fi

Vikinga skolas direktion sammanträder

i Vikinga skola, adress Idrottsgatan 10.