Förbigå menyn

Vikinga skola

Vikinga skola är en svenskspråkig skola med undervisning för årskurserna 1-6. Skolan ligger i stadsdelen Vikinga, ett par kilometer utanför Vasa centrum. I Vikinga skola går barn, vilka i huvudsak kommer från stadsdelarna Brändö, Vikinga, Hemstrand och Dragnäsbäck.

I Vikinga skola

  • arbetar vi  för en trygg skolmiljö där alla skall ha möjlighet att trivas och där vi värnar om tolerans och jämlikhet
  • betonar vi en hållbar livsstil och vårt mångsidiga kulturarv
  • handleder vi  eleverna i deras livslånga lärande och uppmuntrar dem till att ta ansvar för det egna lärandet
  • strävar vi till att främja  ett gott självförtroende och en god självkänsla hos alla elever

Skolan erbjuder specialundervisning på deltid och undervisning i liten grupp i åk 1-3 respektive åk 4-6.

Skolan arbetar målinriktat och systematisk kring miljöfrågor och hållbar utveckling. Inom ramen för skolans antimobbningsarbete jobbar vi utifrån det riksomfattande KiVa- programmet.

I samma hus verkar såväl förskola som morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post