Förbigå menyn

Direktioner

I Vasas stads förvaltning fungerar (nio) 9 direktioner.

I centralförvaltning fungerar

 1. Kyrolands arbetsverkstad Arpeetis direktion och
 2. Österbottens räddningsverks direktion

I bildningssektor fungerar

 1. Borgaregatans skolas direktion
 2. Gerby skolas direktion
 3. Haga skolas direktion
 4. Sundom skolas direktion
 5. Vikinga skolas direktion

I social- och hälsosektor fungerar

 1. Affärsverket Vasa regionala företagshälsovårds direktion

I tekniska sektor fungerar

 1. De tekniska affärsverkens direktion

Läs mera om direktioner

 1. En direktion kan vara direkt underställd stadsstyrelsen, men kan också vara underställd en nämnd.
 2. Det faller sig till exempel naturligt att direktionen för en skola är underställd den nämnd som ansvarar för skolfrågor. Då nämnden väljer direktionens medlemmar.

Läs mera om direktioner

 1. En direktion kan vara direkt underställd stadsstyrelsen, men kan också vara underställd en nämnd.
 2. Det faller sig till exempel naturligt att direktionen för en skola är underställd den nämnd som ansvarar för skolfrågor. Då nämnden väljer direktionens medlemmar.