Förbigå menyn

Direktioner

Inom Vasa stads förvaltning finns totalt sju (7) direktioner.

Koncernförvaltningens direktioner

Bildningssektorns direktioner

Stadsmiljösektorns direktioner

Läs mera om direktioner

En direktion kan vara direkt underställd stadsstyrelsen, men kan också vara underställd en nämnd.
Det faller sig till exempel naturligt att direktionen för en skola är underställd den nämnd som ansvarar för skolfrågor. Då nämnden väljer direktionens medlemmar.

Läs mera om direktioner

En direktion kan vara direkt underställd stadsstyrelsen, men kan också vara underställd en nämnd.
Det faller sig till exempel naturligt att direktionen för en skola är underställd den nämnd som ansvarar för skolfrågor. Då nämnden väljer direktionens medlemmar.