Förbigå menyn

Direktioner

Inom Vasa stads förvaltning finns totalt nio (9) direktioner.

Centralförvaltningens direktioner

Bildningssektorns direktioner

Social- och hälsosektorns direktioner

Tekniska sektorns direktioner

Läs mera om direktioner

En direktion kan vara direkt underställd stadsstyrelsen, men kan också vara underställd en nämnd. Det faller sig till exempel naturligt att direktionen för en skola är underställd den nämnd som ansvarar för skolfrågor. Då nämnden väljer direktionens medlemmar.

Läs mera om direktioner

En direktion kan vara direkt underställd stadsstyrelsen, men kan också vara underställd en nämnd. Det faller sig till exempel naturligt att direktionen för en skola är underställd den nämnd som ansvarar för skolfrågor. Då nämnden väljer direktionens medlemmar.