Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Haga skolas direktion

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Andra mötesprotokollen för Haga skolas direktion

Om du inte hittar det protokoll du vill ha, kontakta vänligen:

protokollförare,  skolsekreterare Nygård Maj-Britt
tel. 06 325 3385
e-post: maj-britt.nygard@vaasa.fi

Andra mötesprotokollen för Haga skolas direktion

Om du inte hittar det protokoll du vill ha, kontakta vänligen:

protokollförare,  skolsekreterare Nygård Maj-Britt
tel. 06 325 3385
e-post: maj-britt.nygard@vaasa.fi

Haga skolas direktion sammanträder

vid Haga skola, Gustaf III:s stig 2