Förbigå menyn

Haga skolas direktion

Direktionen lyder under svenskspråkiga sektionen av nämnden för fostran och undervisning.

Ordförande: Lasse Mäkynen
Vice ordförande: Raija Koivisto-Rasmussen
Föredragare: rektor Monica Mattbäck
Sektionens representant: Stefan Asplund
Närvaro- och talrätt: skoldirektör
Protokollförare: Maj-Britt Nygård
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Mötesdagar 2019

 • 9.4., 3.9.

Läs mera om Haga skolas direktion

 • En grundskola kan ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så.
  Med två eller flera skolor kan ha en gemensam direktion.
  Verksamheten fastställs närmare i Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden.

Direktionens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen väljer direktionens ledamöter och sektionens representant till den.
 • Haga skolas direktion har fem ledamöter och fem ersättare

varav en (1) hör till lärarkåren och
till den övriga personalen.

 • Rektorn fungerar som föredragande för direktionen.
 • Skoldirektören har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte.

Direktionens uppgifter

Uppgifter för skolornas direktioner definierar i verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden

 • godkänna skolans årsplan och därtill anslutna övriga planer
 •  fastställa de regler som reglerar skolans interna verksamhet
 • ge utlåtanden och framlägga förslag och initiativ som gäller skolans verksamhet
 • fastställa skolans budgetförslag
 • främja samarbetet mellan hem och skola
 • avstänga elev för en bestämd tid och besluta om hur läroplikten under avstängningen genomförs

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, skolsekreterare Nygård Maj-Britt
  tel. 06 325 3385
  e-mail maj-britt.nygard@vaasa.fi

Läs mera om Haga skolas direktion

 • En grundskola kan ha en direktion som främjar samarbetet mellan hem och skola, om den svenskspråkiga sektionen inom nämnden för fostran och undervisning beslutar så.
  Med två eller flera skolor kan ha en gemensam direktion.
  Verksamheten fastställs närmare i Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden.

Direktionens sammansättning

 • Nämnden för fostran och undervisning, svenskspråkiga sektionen väljer direktionens ledamöter och sektionens representant till den.
 • Haga skolas direktion har fem ledamöter och fem ersättare

varav en (1) hör till lärarkåren och
till den övriga personalen.

 • Rektorn fungerar som föredragande för direktionen.
 • Skoldirektören har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte.

Direktionens uppgifter

Uppgifter för skolornas direktioner definierar i verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden

 • godkänna skolans årsplan och därtill anslutna övriga planer
 •  fastställa de regler som reglerar skolans interna verksamhet
 • ge utlåtanden och framlägga förslag och initiativ som gäller skolans verksamhet
 • fastställa skolans budgetförslag
 • främja samarbetet mellan hem och skola
 • avstänga elev för en bestämd tid och besluta om hur läroplikten under avstängningen genomförs

Tillägsuppgifter

 • protokollförare, skolsekreterare Nygård Maj-Britt
  tel. 06 325 3385
  e-mail maj-britt.nygard@vaasa.fi

Haga skolas direktion sammanträder

på Haga skola, Gustaf III:s stig 2