Förbigå menyn
Lähikuva kahdesta 5.-luokkalaisesta pojasta lasten vaikuttamispäivässä.

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Barnens åsikter har betydelse: i Vasa testas barnens råd

Publicerad: 10.1.2023

Uppdaterad: 11.1.2023

Barnens råd och barnens inflytandedag är Vasa stads nya verktyg för att stärka barnens delaktighet i dagis- och lågstadieåldern.

Vasabarnens perspektiv, åsikter och idéer kan bättre utnyttjas inom stadens projekt och arrangemang i framtiden. Genom barnens råd och inflytandedagar tas barnens perspektiv med som del av planeringen och beslutsfattningen.

– Barnens råd är avsett som kanal för barn i årskurserna 1–6 och i daghem att kunna påverka. Frågor från stadens aktuella projekt tas upp till diskussion med barnen som får komma med idéer, berättar planerare Anni Toivanen.

Barnens råd ordnas i mars 2023 och i den första provrundan deltar klasserna 5A från Onkilahden yhtenäiskoulu och Vikinga skola samt daghemmet Lill Kasern.

På våren tas idéer fram för konstnärliga lekredskap i Travdalen och evenemanget för barnkultur

Barnens råd ordnas i de egna klassrummen och som dragare fungerar stadens anställda tillsammans med gruppens egna lärare.

Under provrundan i mars samlar man in barnens visioner om följande aktuella teman:

  • Konstnärliga lekredskap för Travdalens torg
  • Åtgärder för modellen Barnvänlig kommun
  • Pöl – evenemanget för barnkultur
  • Planen för kulturfostran inom Vasa stad

– Det är meningen att alla skolor i åk 1–6 och daghem i Vasaregionen kan ansöka om att få delta de kommande åren, berättar Toivanen.

Barnen bekantar sig med beslutsfattandet under inflytandedagen

På barnens inflytandedag besöker skolelever Styrelsegården i Vasa för att bekanta sig med beslutsfattandet i staden samt olika sätt att delta och påverka.

– Första gången det ordnades i oktober-november 2022 deltog klass 5A från Onkilahden yhtenäiskoulu och Vikinga skola. Femteklassarna fick komma med egna idéer för utvecklingen av Metviksparken, berättar Toivanen.

Bland barnens önskemål för parken fanns bland annat en basketbollplan, en större trampolin och en pulkbacke. Barnens förslag beaktas vid planeringen av parken.

– Vi tog vara på alla barnens förslag på hösten och en del av dem kan även förverkligas vid stadens andra utvecklingsobjekt, berättar Toivanen.

Barnens inflytandedag kommer i fortsättningen att ordnas årligen i oktober–november.

Vasa är med i modellen för en barnvänlig kommun

Vasa stad är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun.

– Till barnens rättigheter hör att alla barn och unga har rätt att bli hörda samt få delta i frågor som berör dem själva. Det vill säga att lyssna på barnen är väldigt viktigt även i utvecklingsarbetet för en barnvänlig kommun, betonar Toivanen.

Att förbättra möjligheterna för barn att delta och påverka ingår också i Vasa stads delaktighetsprogram (pdf).

Barnens råd och inflytandedagar har utvecklats i projektet Invånarenergiska Vasa. Miljöministeriet står som delfinansiär för projektet, som också är en del av programmet Hållbar stad.