Förbigå menyn
En kvinna och en man cyklar i parken.

Invånarenergiska Vasa – mot en hållbar stad med invånarenergi

Vasa stads strategiska mål är att vara klimatneutralt på 2020-talet. I projektet Invånarenergiska Vasa med finansiering från miljöministeriet förstärks invånarorienteringen och invånarnas delaktighet i stadens hållbarhetsarbete genom att vasabornas idéer om ett hållbarare stadsliv genomförs. Invånarnas delaktighet främjar en rättvis och socialt hållbar grön omställning.

Städerna och kommunerna har en viktig roll när det gäller att främja grön omställning. På motsvarande sätt intar stadsborna en nyckelställning då det gäller att komma med idéer om hur en hållbar livsstil kan se ut. I projektet Invånarenergiska Vasa utvecklas försöken med ett hållbart stadsliv tillsammans med stadsborna, de lokala föreningarna och företagen. Av försöken samlas lärdomar in och omvandlas till verksamhetsmodeller för Vasa stad samt till skalbara modeller för andra kommuner.

Hållbarhetsåtgärderna bör stöda en socialt hållbar utveckling, med vilken syftet är att trygga människornas välfärd och lika möjligheter att delta i beslutsfattandet. Försöken i projektet förstärker en socialt hållbar utveckling genom att de möjliggör platser för delaktighet för de invånare som ofta i lägre grad får sin röst hörd i beslutsfattandet. Vi stöder till exempel invandrares delaktighet med hjälp av språklig tillgänglighet.

Projektet Invånarenergiska Vasa är kopplat till det allt mera omfattande delaktighetsarbetet i staden till exempel genom att tidigare genomförda invånarenkäter utnyttjas.

Tidtabell

1.1.2022 – 31.5.2023

Försöken i projektet

Odlingslådträdgården i Korsnäståget

Under våren 2022 grundas inom projektet en stadsträdgård i Korsnäståget som främjar cirkulär ekonomi och integreringen av invandrare.

Grönsaker i odlingslåda.

I ett försök som genomförs under hösten 2022 utvecklas barnens påverkningsmöjligheter. Informationen om försöken uppdateras på projektets webbplats när projektet framskrider.

Vi presenterar resultat från försöken vid evenemanget Vaasa Energy Week 2023.

Projektorganisationen och samarbetsparterna

Projektet styrs av enheten förvaltning och ärendehantering vid stadens koncernförvaltning och det genomförs tväradministrativt tillsammans med grönområdesenheten, integrationsservicen och kultursektorn.

Samarbetsparter i projektet är Ab Stormossen Oy, Vasa Settlementförening och föreningarna Vaasan 4H, Etelä-Sudan ja SudanSawa yhdistys ry samt Vaasan Somalinaisten kehitys ry.

Ta kontakt