Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Finlands Malmförädling och FREYR Battery börjar samarbeta för att grunda en katodmaterialfabrik

Publicerad: 17.2.2023

Finlands Malmförädling och FREYR Battery har undertecknat ett samarbetsavtal, utifrån vilket parterna utreder möjligheterna att grunda en fabrik för LFP-katodmaterial i Vasa. Parterna planerar ett samföretag för att föra projektet vidare.

Enligt Finlands Malmförädlings verkställande direktör Matti Hietanen bereder Finlands Malmförädling och FREYR i det pågående utredningsskedet affärsverksamhetsplanen för fabriken, det tekniska genomförandet, kostnadskalkylen, finansieringen och miljökonsekvensbedömningen. Om utredningsskedet ger positiva resultat och ett beslut fattas om att framskrida med investeringarna, planerar bolagen ett samföretag som skulle föra projektet framåt.

– Vasa är på väg att bli ett kluster för batteriindustrin. Jag vill tacka för ett bra samarbete; det här kan ingen göra ensam. Ju längre vi kommer i värdekedjan, desto mer betydande sektor för ny industri skapar vi i Finland, säger Hietanen.

Det nya samarbetsavtalet stärker ytterligare FREYR:s investeringar i Finland.

– Vårt bolags upphandlingsstrategi grundar sig på lokal prägel och förnybara energikällor och vi ser Finlands Malmförädling som en lämplig partner för oss. I samarbete kan vi säkerställa att vi når våra ambitiösa mål, säger Axel Thorsdal, ansvarig direktör för FREYR:s projektutveckling, i Finlands Malmförädlings pressmeddelande (på finska).

Enligt Vasas stadsdirektör Tomas Häyry framskrider GigaVaasa-projektet enligt planerna. I en nyhet från Yle anser Häyry att det är väldigt sannolikt att projektet kommer att genomföras.

– Investeringsprojektet som offentliggjordes i dag är väldigt viktigt för att föra den inhemska batterivärdekedjan vidare. Detta stöder GigaVaasa-området som byggs som bäst. Områdets gatu- och vatteninfrastruktur är klar under detta år och förfarandet för miljökonsekvensbedömning framskrider bra. Samarbete mellan parterna i flera projekt som genomförs samtidigt ger Finland en konkurrensfördel och jag vill tacka Finlands Malmförädling för att de via partnerskap främjar direkta investeringar i Finland, konstaterar Häyry.

Det som hittills har skett på GigaVaasa-området:

 • Februari 2023: Finlands Malmförädling och FREYR Battery börjar samarbeta för att grunda en katodmaterialfabrik
 • Januari 2023: FREYR Batterys miljökonsekvensbedömning, som gäller en tomt för en katodfabrik, framskrider.
 • November 2022: FREYR Battery har gjort en planeringsreservering av en tomt för att bygga en katodfabrik.
 • Oktober 2022: Finlands Malmförädling och Epsilon Advanced Materials ingår ett intentionsavtal, utifrån vilket möjligheterna att i Vasa grunda en fabrik för produktion av anodmaterial för batteriindustrin bedöms.
 • September 2022: Intentionsavtalet med Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials måste formellt hävas då företagens samarbete har upphört och för att nya förhandlingar om tomten i fråga ska kunna inledas med företagen.
 • Augusti 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials häver sitt samarbetsavtal. Diskussionen med Vasa stad fortsätter.
 • Maj 2022: FREYR Battery och Vasa stad ingår ett tidsbundet arrendekontrakt om en 130 hektar stor tomt.
 • Januari 2022: FREYR Batterys miljökonsekvensbedömning framskrider.
 • Januari 2022: Grafintec Oy och Epsilon Advanced Materials ingår ett intentionsavtal med Vasa stad om att bygga en anodmaterialfabrik för batteriindustrin på GigaVaasa-området.
 • November 2021: Johnson Matthey meddelar att bolaget säljer sin batterimaterialaffärsverksamhet, Vasa fortgår dock med förhandlingar med företagets kommande nya ägare.
 • Augusti 2021: FREYR Battery väljer Vasa som förläggningsort för en battericellsfabrik, ett intentionsavtal ingås om en 90 hektar stor tomt.
 • April 2021: Den första reserveringen på GigaVaasa-området; Johnson Matthey väljer Vasa som förläggningsplats för en hållbar batterimaterialfabrik.